Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
11/03/2022 Thông báo V/v dừng thi kết thúc học phần với sinh viên còn nợ học phí.
25/02/2022 Thông báo vv đóng học phí còn thiếu của lớp liên thông từ trung cấp lên đại học hệ vừa làm vừa học ngành Luật khóa 2
25/02/2022 Thông báo vv đóng học phí còn thiếu của học viên lớp Cao học khóa 15
27/01/2022 Thông báo v/v chi tiền trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên
21/01/2022 Thông báo v/v chi học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên học kỳ II năm học 2020-2021
20/01/2022 Thông báo v/v đóng học phí còn thiếu của lớp liên thông từ trung cấp lên đại học hệ VLVH ngành Luật khóa 2
21/12/2021 Thông báo v/v thu học phí năm học 2021-2022 của học viên cao học Khóa 15
21/12/2021 Thông báo v/v thu học phí năm học 2021-2022 của Nghiên cứu sinh
21/12/2021 Thông báo v/v thu học phí năm học 2021-2022 của Nghiên cứu sinh
21/12/2021 Thông báo v/v thu học phí năm học 2021-2022 của học viên cao học Khóa 14
15/12/2021 Thông báo v/v bán thanh lý tài sản đã qua sử dụng năm 2021
30/11/2021 Thông báo v/v chi tiền học Giáo dục Quốc phòng cho sinh viên Khóa 17 được miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2020-2021
13/10/2021 Thông báo v/v nộp học phí học kỳ I năm học 2021-2022 của sinh viên các Khóa
08/09/2021 Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên hệ đại học chính quy (Áp dụng cho năm học 2021-2022 và học kỳ phụ năm học 2021-2022)
08/09/2021 Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo đại học chương trình trọng điểm chất lượng cao năm học 2021-2022