Phòng Kế hoạch - Tài chính | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo v/v thu học phí học kỳ I năm học 2020 - 2021 của sinh viên 01.10.2020
2. Thông báo v/v thu học phí năm học 2020-2021 của học viên cao học Khóa 13 01.10.2020
3. Thông báo v/v thu học phí năm học 2020-2021 của học viên cao học Khóa 14 01.10.2020
4. Thông báo v/v thu học phí năm học 2020-2021 của Nghiên cứu sinh. 01.10.2020
5. Thông báo v/v nộp học phí của sinh viên còn nợ học phí và nhận đơn xin rút học phí thừa đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2020 01.09.2020
6. Thông báo v/v chặn đăng ký học phần đối với sinh viên nợ học phí. 07.08.2020
7. Quyết định v/v công bố công khai dự toán chi ngân sách năm 2020 của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 01.08.2020
8. Quyết định v/v công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Trường ĐHKH - ĐHTN 29.07.2020
9. Quyết định v/v quy định mức thu học phí hệ sau đại học (Áp dụng cho học viên trúng tuyển năm học 2020-2021) 13.07.2020
10. Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo hệ liên thông chính quy, văn bằng 2 chính quy ( Áp dụng đối với việc thi, xét tuyển năm học 2020 - 2021) 11.07.2020
11. Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo đại học chương trình trọng điểm chất lượng cao năm học 2020-2021. 10.07.2020
12. Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo hệ VLVH, văng bằng 2 (VLVH), liên thông (VLVH) ( Áp dụng đối với việc thi, xét tuyển năm học 2020 - 2021) 10.07.2020
13. Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên hệ đại học chính quy (Áp dụng cho năm học 2020-2021 và học kỳ phụ năm học 2020-2021) 10.07.2020
14. Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên hệ đại học chính quy (Áp dụng cho năm học 2020-2021 và học kỳ phụ năm học 2020-2021) 10.07.2020
15. Thông báo v/v nộp tiền Ký túc xá học kỳ II năm học 2019-2020 sinh viên. 26.06.2020
16. Thông báo V/v chi học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2019-2020, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2019-2020. 25.06.2020
17. Thông báo v/v thu học phí học kỳ II năm học 2019-2020 của sinh viên. 05.05.2020
18. Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 24.03.2020
19. Quyết định Ban hành Quy trình thanh toán và quản lý chứng từ của Trường ĐHKH. 18.03.2020
20. Thông báo v/v chi trả hỗ trợ chi phí học tập kỳ II năm học 2018-2019 & kỳ I năm học 2019-2020 & Trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên các khóa 13,14,15,16,17. 19.12.2019