Bộ môn Hàn Quốc học

GIỚI THIỆU BỘ MÔN HÀN QUỐC HỌC

1. Lịch sử, sứ mệnh và tầm nhìn: Bộ môn Hàn Quốc Học, trực thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên được thành lập với sứ mệnh đào tạo ra cử nhân Hàn Quốc học chất lượng cao; có hiểu biết sâu sắc về đất nước, con người Hàn Quốc; thông thạo tiếng Hàn; có khả năng làm việc độc lập sáng tạo, hoàn thành tốt công việc được giao và đảm nhận công tác trên nhiều lĩnh vực.

2. Chương trình đào tạo: Ngành Hàn Quốc học có chương trình đào tạo được được thiết kế dựa trên chương trình đào tạo hiện đại của các trường đại học danh tiếng trên thế giới với phương châm “lí thuyết đi đôi với thực hành”, chú trọng khả năng thực hành của sinh viên. Các tiêu chí về mục tiêu, nội dung, giáo trình, tài liệu giảng dạy, đội ngũ giảng viên, phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra đánh giá sinh viên, phương thức quản lý đào tạo... đều đáp ứng theo quy chuẩn quốc gia. Đến với ngành Hàn Quốc học của trường Đại học Khoa học, sinh viên sẽ được dạy và học bằng tiếng Việt, tiếng Hàn, Tiếng Anh. Việc dạy học bằng nhiều ngôn ngữ giúp trang bị cho sinh viên kiến thức hiện đại, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ trong hoạt động chuyên môn để giúp sinh viên nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc trong tương lai.

3. Đội ngũ giảng viên:

  • Trưởng Bộ môn: TS. Dương Thị Huyền
  • Phó Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Thị Huyền Trang

Đội ngũ giảng viên trường ĐHKH nhiều kinh nghiệm và đầy nhiệt huyết. Trên 80% đội ngũ cán bộ, giảng viên tham gia giảng dạy ngành Hàn Quốc học có trình độ Tiến sĩ.

Đặc biệt sinh viên sẽ được học tập cùng những giảng viên người Hàn Quốc. Đây là các học giả, giảng viên của các trường đại học uy tín trong nước; có kinh nghiệm nhiều năm nhiều năm giảng dạy tiếng tại các trường Đại học trong nước và thế giới.