Khoa Báo chí - Truyền thông | Cơ cấu tổ chức

Tập thể cán bộ giảng viên Khoa Báo chí - Truyền thông và Văn học

 

 1. Thông tin chung

Khoa Báo chí - Truyền thông và Văn học, trường Đại học Khoa Học

Tel: (0208).3606.993

Email: vanxahoi@tnus.edu.vn

Khoa Khoa Báo chí - Truyền thông và Văn học thuộc trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên được thành lập ngày 02 tháng 4 năm 2009 theo Quyết định số 372/QĐ-ĐHTN của Giám đốc Đại học Thái Nguyên trên cơ sở Bộ môn Văn - Quản lý Xã hội  thuộc Khoa Khoa học Tự nhiên (được thành lập tháng 4 năm 2006).

2. Bộ máy lãnh đạo: Ban chủ nhiệm Khoa

+ Phó trưởng Khoa phụ trách: PGS.TS. Cao Thị Hồng

+ Phó trưởng Khoa: TS. Phạm Chiến Thắng

3. Đội ngũ cán bộ

Hiện nay, Khoa Báo chí - Truyền thông và Văn học có tổng số Có 23 cán bộ, trong đó có 1 PGS, 12 TS, 11 ThS, 7 NCS.

Khoa Báo chí - Truyền thông và Văn học có đội ngũ cán bộ giảng viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, giàu kinh nghiệm và tràn đầy nhiệt huyết, đáp ứng tốt yêu cầu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Khoa hiện có 01 phó giáo sư, 08 tiến sĩ, 29 thạc sĩ (trong đó có 11 NCS).

4. Thành tích tiêu biểu (từ khi thành lập cho đến nay):

4.1. Đào tạo

Đào tạo trình độ đại học: Từ năm 2006 đến nay Khoa đã đào tạo trên 1800 sinh viên hệ Đại học chính quy, gần 400 sinh viên hệ phi chính quy. Hiện nay, khoa Văn - Xã hội là cơ sở đào tạo bốn ngành có trình độ đại học gồm: Cử nhân Văn học, Cử nhân Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Cử nhân Báo chí, Cử nhân Việt Nam học.

Đào tạo trình độ sau đại học: Từ năm 2007 đến nay Khoa đã và đang đào tạo 169 học viên cao học chuyên ngành Văn học Việt Nam, trong đó, số học viên cao học đã tốt nghiệp và được nhận bằng Thạc sĩ Văn học Việt Nam là 95 học viên.

4.2. Nghiên cứu khoa học

Cán bộ giảng viên trong Khoa:

- Công bố trên 200 bài báo khoa học trong nước và quốc tế

- Xuất bản 11 giáo trình và sách chuyên khảo;

- Chủ trì và triển khai 01 đề tài cấp Nhà nước, 6 đề tài cấp Bộ, 9 đề tài cấp Đại học, 01 nhiệm vụ khoa học của tỉnh Thái Nguyên và 12 đề tài cấp cơ sở.

- Hướng dẫn 07 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên giành giải cao trong cuộc thi Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam

4.3. Hợp tác quốc tế

Khoa đã và đang có quan hệ hợp tác, trao đổi về khoa học và đào tạo với các trường sau đây:

- Trường Đại học Giessen (Đức)

- Trường Đại học  Bournemouth (Anh)

- Trường Đại học Humboldt (Đức)

- Trường Đại học Keele University (Anh)

- Trường Đại học Strasbourg (Pháp)

- Trường Đại học Quảng Tây (Trung Quốc)

5. Khen thưởng

Với sự lớn mạnh không ngừng, trải qua chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển,  tập thể Khoa Báo chí - Truyền thông và Văn học đã liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Tập thể lao động tiên tiến trong khối thi đua Đại học Thái Nguyên. Đặc biệt, thông qua các hoạt động khoa học và ngoại khóa chuyên môn, Khoa Báo chí - Truyền thông và Văn học đã vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa - Thể Thao - Du lịch năm 2013 và năm 2017.

Năm 2018-2019 đạt tập thể LĐTT