Hội cựu chiến binh | Cơ cấu tổ chức

Hội Cựu chiến binh (CCB) là tổ chức chính trị - xã hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện từ năm 2011. Hội CCB đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thành viên,  Hội CCB có 18 hội viên, trong đó 01 Phó Giáo sư; 04 tiến sỹ; 05 thạc sỹ, có một số đồng chí gánh vác những nhiệm vụ quan trọng trong bộ máy tổ chức của Nhà trường như: Ban Giám hiệu; Chủ tịch Hội đồng trường; Ban chấp hành Đảng ủy; Trưởng phó các phòng chức năng v.v…

Ngày nay, Hội CCB dưới sự điều hành của Ban chấp hành gồm 03 đồng chí, Chủ tịch Hội CCB, đồng chí Nguyễn Đức Lạng, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Thế Vinh, Trưởng phòng KT&ĐBCLGD làm Phó chủ tịch Hội CCB và đồng chí Văn Hữu Tập,  Khoa Môi trường và Trái đất là ủy viên Ban chấp hành CCB.  Phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

Từ khi thành lập cho đến nay Hội CCB Trường Đại học Khoa học giữ vai trò: Là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cựu chiến binh; Tham mưu giúp cấp ủy Đảng; Làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của cách mạng, của Hội.

Một số hình ảnh: