Hội Cựu Chiến binh

HỘI CỰU CHIẾN BINH

Hội Cựu Chiến binh (CCB) là tổ chức chính trị - xã hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện từ năm 2011. Hội CCB đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thành viên. Từ khi thành lập đến nay, Hội đã trải qua quá trình hình thành và phát triển và đã trải qua 3 nhiệm kỳ đại hôi. Khi mới thành lập Hội có 12 đồng chí, Chủ tịch Hội là đồng chí Nguyễn Đức Lạng, Phó Chủ tịch: đồng chí Nguyễn Khắc Thu. Sau khi đc Thu nghỉ chế độ thì đc Nguyễn Thế Vinh giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội. Tại Đại hội Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh nhiệm kỳ 2 (2017-2022), hội gồm 17 hội viên, Hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 3 đồng chí- Chủ tịch Hội là đồng chí Nguyễn Đức Lạng; đồng chí Nguyễn Thế Vinh- Phó chủ tịch và đồng chí Văn Hữu Tập làm Ủy viên BCH. Đến năm 2019, Đồng chí Nguyễn Đức Lạng và đồng chí Nguyễn Thế Vinh nghỉ chế độ. 

Hiện nay, Hội CCB có 11 đồng chí, dưới sự điều hành của Ban Chấp hành gồm 02 đồng chí, , đồng chí Văn Hữu Tập giữ chức vụ Chủ tịch Hội CCB, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phòng Tổng hợp - Phó Chủ tịch Hội.  Phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

Từ khi thành lập cho đến nay Hội CCB Trường Đại học Khoa học giữ vai trò: Là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cựu chiến binh; Tham mưu giúp cấp ủy Đảng; Làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của cách mạng, của Hội.

Một số hình ảnh: