Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

GIỚI THIỆU VỀ KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn được thành lập nhằm thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh trung du, miền núi phía bắc Việt Nam

Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn được giao nhiệm vụ đào tạo bậc đại học và sau đại học các ngành: Công tác Xã hội; Khoa học Quản lý; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với đội ngũ giảng viên trình độ cao, nhiệt tình, năng động, phương pháp giảng dạy tiên tiến; chương trình thường xuyên được cập nhật; có sự kết hợp chặt chẽ với các cơ quan, doanh nghiệp và thời lượng thực hành lớn, chúng tôi đã trang bị cho sinh viên tri thức, kỹ năng và tư duy toàn diện để thành công trong các lĩnh vực chuyên môn. 

Với toàn bộ những lý do đã nêu ở trên, tôi tin tưởng rằng Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn (TNUS)  là môi trường giáo dục, nghiên cứu năng động. Chúng tôi luôn chào đón và mong nhận được sự quan tâm, hợp tác từ các cá nhân, các trường đại học, viện nghiên cứu, các địa phương, ban ngành, doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu.

Bộ máy lãnh đạo

TS. Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng Khoa

TS. Tạ Thị Thảo - Phó Trưởng Khoa

ThS. Nguyễn Thị Kim Phương - Phó Trưởng khoa

Website: Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn - Trường ĐH Khoa học Thái Nguyên (tnus.edu.vn)