Khoa Khoa học cơ bản

GIỚI THIỆU VỀ KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Lịch sử hình thành

Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên đang từng bước trưởng thành cùng với sự phát triển mạnh mẽ về quy mô và chất lượng của Nhà trường. Tiền thân của Khoa là Bộ môn Khoa học cơ bản, được thành lập ngày 20 tháng 03 năm 2008, theo quyết định số 144/QĐ-TCCB của Trưởng Khoa Khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội. Bộ môn trở thành Khoa theo quyết định số 922/QĐ-TCCB ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Trải qua hơn 10 năm gây dựng và phát triển, với sự đồng lòng của đội ngũ cán bộ, giảng viên đầy nhiệt tình và tâm huyết, Khoa Khoa học cơ bản đã dần khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong Nhà trường cũng như trong toàn Đại học Thái Nguyên.

Sứ mệnh

Khoa Khoa học cơ bản- Trường Đại học Khoa học có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và giảng dạy các môn giáo dục đại cương trong toàn trường, tạo nền tảng vững chắc cho sinh viên tham gia học tập các môn chuyên ngành. Ngoài ra, Khoa còn đào tạo 02 ngành cử nhân Khoa học Thông tin- Thư viện và Quản lý thể dục thể thao,góp phần thực hiện mục tiêu đưa Trường Đại học Khoa học trở thành một trong các trường đại học hàng đầu của khu vực Trung du miền núi phía Bắc.

Tầm nhìn

Khoa Khoa học cơ bản thuộc trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên sẽ trở thành một khoa đào tạo và nghiên cứu đa lĩnh vực, chất lượng cao, có vị thế trong hệ thống các viện nghiên cứu, hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và quốc tế.

Cơ cấu tổ chức và đội ngũ

- TS. Lê Trung Kiên - Trưởng Khoa

Khoa Khoa học Cơ bản gồm có 2 bộ môn là Tiếng Anh –Thư viện, Chính trị - Thể chất. Hiện nay, Khoa có18 cán bộ, giảng viên cơ hữu  với cơ cấu tổ chức gồm 1 trưởng khoa và 1 phó trưởng khoa. Đội ngũ cán bộ giảng dạy tại khoa là những giảng viên có kinh nghiệm, nhiệt huyết, nghiệp vụ chuyên môn tốt, đáp ứng tốt yêu cầu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Khoa hiện có 4 tiến sĩ, 14 thạc sĩ .

Các chương trình đào tạo đang triển khai

Đào tạo trình độ Đại học

Ngành Thư viện 

Thời gian đào tạo 4 năm; hệ chính quy; bằng tốt nghiệp "Cử nhân khoa học ngành Thông tin – thư viện". Chương trình đào tạo ngành Khoa học thư viện trình độ cử nhân nhằm trang bị cho sinh viên phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ thư viện – thiết bị trường học, có kỹ năng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu hoạt động trong lĩnh vực thư viện và thiết bị trường học.

Ngành Quản lý thể dục thể thao

Thời gian đào tạo 4 năm; hệ chính quy; bằng tốt nghiệp "Cử nhân khoa học ngành Quản lý thể dục thể thao". Chương trình nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực có trình độ trong lĩnh vực quản lý thể dục, thể thao. Cử nhân quản lý thể dục, thể thao có kiến thức nền tảng về quản lý và chuyên sâu về quản lý thể dục, thể thao; có kỹ năng phân tích, phản biện và giải quyết các vấn đề về quản lý thể dục thể thao trong tổ chức; có phẩm chất đạo đức, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng khởi nghiệp đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Website: http://khcb.tnus.edu.vn