Khoa Toán Tin | Cơ cấu tổ chức

 

1. Thông tin chung

Tel: (0208).3609.819

Email: toantin@tnus.edu.vn

Website: toantin.tnus.edu.vn

Khoa Toán - Tin thuộc trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên được thành lập ngày 02 tháng 4 năm 2009 theo Quyết định số 373/QĐ-ĐHTN của Giám đốc Đại học Thái nguyên trên cơ sở Bộ môn Toán thuộc khoa Khoa học Tự nhiên (được thành lập tháng 10 năm 2002).

2. Bộ máy lãnh đạo: Ban chủ nhiệm Khoa

- Trưởng Khoa: TS. Trương Minh Tuyên 

- P. Trưởng Khoa: ThS. Nguyễn Thanh Mai 

3. Đội ngũ cán bộ

Hiện nay, Khoa Toán - Tin có 23 cán bộ, trong đó 1 PGS, 9 TS, 14 ThS, 5 NCS.

Khoa có 2 bộ môn là Đại số và Giải tích; Toán ứng dụng và Tin học và 1 tổ thực hành thuộc bộ môn Toán ứng dụng và Tin học.

Khoa có đội ngũ cán bộ giảng dạy uy tín, kinh nghiệm, nhiệt huyết, nghiệp vụ chuyên môn tốt, đáp ứng tốt yêu cầu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Khoa hiện có 1 giáo sư, 3 phó giáo sư, 14 tiến sĩ (kể cả cán bộ khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư), 25 thạc sĩ (trong đó có 8 NCS).

4. Thành tích tiêu biểu (từ khi thành lập cho đến nay):

4.1. Đào tạo     

Đào tạo trình độ đại học: Trong giai đoạn 2003 - 2017, Khoa đã đào tạo trên 700 sinh viên hệ Đại học chính quy, trên 300 sinh viên hệ Liên thông chính quy từ Cao đẳng lên Đại học và gần 250 sinh viên hệ VLVH cho cả hai ngành CN Toán học và CN Toán ứng dụng (chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng).

Đào tạo trình độ sau đại học: Từ năm 2007 đến nay, Khoa đã đào tạo trên 760 học viên cao học (chuyên ngành Toán ứng dụng và Phương pháp toán sơ cấp); đào tạo 04 NCS chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số và 01 NCS chuyên ngành Toán ứng dụng.

4.2. Nghiên cứu khoa học (của CBGV)

- Công bố trên 160 bài báo khoa học, trong đó có trên 80 bài báo thuộc danh mục ISI và trên 10 bài báo thuộc danh mục Scopus;

- Xuất bản 16 giáo trình và sách chuyên khảo;

- Chủ trì và triển khai 3 đề tài cấp Nhà nước, 15 đề tài cấp Bộ, 21 đề tài cấp Đại học và 12 đề tài cấp cơ sở.

4.3. Hợp tác quốc tế

Khoa đã có quan hệ hợp tác, trao đổi khoa học và đào tạo với các trường và trung tâm:

- Trường Đại học Deakin, Australia;

- Viện Toán học, Đại học Tổng hợp Augsburg, Công hòa Liên bang Đức;

- Trường Đại học Quốc gia Tôn Trung Sơn, Đài Loan;

- Trường Đại học Kyungnam, Hàn Quốc;

- Trường Đại học Paris Diderot (Paris 7) – Công hòa Pháp.

5. Khen thưởng

Trên chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển, phong trào thi đua của Khoa luôn được kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Kể từ khi thành lập đến nay, tập thể Khoa đã được tặng:

 - 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 - 1 Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 - 2 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 - 1 Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam

 - 6 Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

 - 9 Danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc"

Cán bộ giảng viên trong Khoa được trao tặng các danh hiệu cao quý:

- 1 Giải thưởng Kovalevskaia

- 1 Giải thưởng "Khoa học Viện toán học"

- 2 Giải Nhì "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam"

- 1 Giải thưởng "Biểu tượng vàng nguồn nhân lực Việt Nam"

- 2 Danh hiệu "Nhà giáo ưu tú"

- 1 Danh hiệu "Nhà giáo tiêu biểu" cấp Ngành Giáo dục Việt Nam

- 13 công trình Toán học được thưởng

- Năm 2018-2019 đạt tập thể LĐXS;