Đảng ủy | Cơ cấu tổ chức

Sự phát triển của Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên luôn có sự chỉ đạo toàn diện và kịp thời của Đảng bộ, từng bước đi lên của Nhà trường gắn liền với sự trưởng thành và phát triển của Đảng bộ. Năm 2002, cùng với sự ra đời của khoa Khoa học Tự nhiên, Đảng bộ khoa Khoa học tự nhiên đã được hình thành với trên 30 đảng viên. Ngay từ khi thành lập, Ban chấp hành Đảng bộ lâm thời đã cùng với Ban lãnh đạo Khoa đứng mũi chịu sào, cùng một lúc giải quyết rất nhiều công việc hệ trọng của một Nhà trường còn gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Năm 2006, Đảng bộ được đổi tên thành Đảng bộ khoa Khoa học Tự và Xã hội. Đến thời điểm này, Đảng bộ đã có sự lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng với trên 100 Đảng viên sinh hoạt tại 05 chi bộ. Từ 2/2009 Đảng bộ chính thức mang tên Đảng bộ trường Đại học Khoa học. Hiện nay, Đảng bộ có 227 đảng viên sinh hoạt tại 14 Chi bộ, Ban chấp hành Đảng bộ thực sự là hạt nhân của Đảng bộ với 01 Giáo sư, 04 Phó giáo sư, 06 tiến sĩ và 04 thạc sĩ, trong đó 07 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Sau 15 năm hình thành và phát triển, Đảng bộ đã trải qua 4 kỳ Đại hội:

- Đại hội Đảng bộ lần thứ I (nhiệm kỳ 2003 - 2005), diễn ra vào ngày 15/6/2003, đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 03 đồng chí. Bí thư Đảng ủy là đồng chí Nông Quốc Chinh, Trưởng khoa Khoa học Tự nhiên. Phó bí thư Đảng ủy là đồng chí Phạm Duy Lác, Phó trưởng khoa.

- Đại hội Đảng bộ lần thứ II (nhiệm kỳ 2005 - 2010) diễn ra vào ngày 27/10/2005 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 9 đồng chí, Ban thường vụ gồm 03 đồng chí. Bí thư Đảng ủy là đồng chí Nông Quốc Chinh, Trưởng khoa Khoa học Tự nhiên. Phó bí thư Đảng ủy là đồng chí Nguyễn Đức Lạng, Trưởng phòng Tổng hợp.

- Đại hội Đảng bộ lần thứ III (nhiệm kỳ 2010 - 2015), diễn ra ngày 05/02/2010, đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí, Ban thường vụ gồm 5 đồng chí. Bí thư Đảng ủy là đồng chí Nông Quốc Chinh, Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học. Phó bí thư Đảng ủy là đồng chí Nguyễn Đức Lạng, Phó Hiệu trưởng.

- Đại hội Đảng bộ lần thứ IV (nhiệm kỳ 2015 - 2020), diễn ra ngày 10/05/2015, đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí, Ban thường vụ gồm 5 đồng chí. Bí thư Đảng ủy là đồng chí Lê Thị Thanh Nhàn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học. Phó bí thư Đảng ủy là đồng chí Nguyễn Văn Đăng, Phó Hiệu trưởng và đồng chí Trịnh Thanh Hải, trưởng Phòng Đào tạo.

Qua các thời kì, Đảng bộ đã lãnh đạo Nhà trường và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên; tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng cho đảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên toàn Trường. Một số kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng 15 năm qua là:

- Liên tục từ năm 2002 đến nay Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ luôn đạt danh hiệu Đảng bộ và chi bộ trong sạch vững mạnh.

- Đảng bộ đã cử 1.505 quần chúng (242 cán bộ và 1.263 sinh viên) đi học cảm tình đảng, đã tổ chức kết nạp cho 654 đảng viên (132 cán bộ và 522 sinh viên), chuyển đảng chính thức cho 206 đảng viên dự bị (91 cán bộ và 115 sinh viên).

- Năm 2010 Đảng bộ được Tỉnh ủy Thái Nguyên tặng Bằng khen vì tổ chức thành công Đại hội điểm của Tỉnh. Chi bộ Đào tạo trực thuộc Đảng bộ đã được nhận Bằng khen của Tỉnh ủy Thái Nguyên vì đạt thành tích xuất sắc giai đoạn 2010 - 2015.

- Đảng bộ đã 02 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 02 cá nhân được nhận Bằng khen của Tỉnh ủy Thái Nguyên vì đạt thành tích xuất sắc giai đoạn 2011 - 2016, 09 cá nhân được Đảng bộ Đại học Thái nguyên tặng Bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm liên tục.

Một số hình ảnh: