Khoa Tài Nguyên và Môi trường | Cơ cấu tổ chức

 

 

1. Thông tin chung

Điện thoại: 0208 3750338

Website: http://tnmt.tnus.edu.vn

Email:  mttd@tnus.edu.vn

Khoa Tài Nguyên và Môi trường thuộc Trường Đại học Khoa học được thành lập ngày 02/4/2009 theo Quyết định số 371/QĐ-ĐHTN của Giám đốc Đại học Thái Nguyên trên cơ sở Bộ môn KHMT và Bộ môn Địa lý trực thuộc Khoa Khoa học Tự nhiên (được thành lập ngày 29/03/2006 tại  Quyết định số 288/QĐ-ĐHTN của Giám đốc ĐHTN).

2. Bộ máy lãnh đạo

Trưởng Khoa: PGS. TS. Ngô Văn Giới

P. Trưởng Khoa: TS. Kiều Quốc Lập

3.  Đội ngũ CBGV

Hiện nay, Khoa Tài Nguyên và Môi trường có tổng số 28 cán bộ, trong đó số lượng biên chế là 23, cán bộ giảng viên hợp đồng là 5, với cơ cấu tổ chức gồm 1 trưởng khoa và 2 phó trưởng khoa. 

Khoa Tài Nguyên và Môi trường có đội ngũ cán bộ giảng viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, giàu kinh nghiệm và tràn đầy nhiệt huyết, đáp ứng tốt yêu cầu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Khoa hiện có 6 tiến sĩ, 19 thạc sĩ (trong đó có 5 NCS), 3 Cử nhân (1 HVCH).

4.  Thành tích tiêu biểu (từ khi thành lập cho đến nay):

4.1. Về đào tạo

Hiện nay, Khoa Tài Nguyên và Môi trường là cơ sở đào tạo ba ngành có trình độ đại học gồm: Cử nhân Khoa học Môi trường, Cử nhân Quản lý Tài nguyên và môi trường, Cử nhân Địa lý tự nhiên và 1 ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ: Thạc sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường

4.2. Về NCKH - CGCN

- Chủ trì 01 dự án quốc tế, 01 dự án chuyển giao công nghệ cấp nhà nước, 01 dự án chuyển giao công nghệ cấp bộ

- Chủ trì 04 đề tài cấp bộ; 09 đề tài cấp Đại học Thái nguyên; 06 đề tài cấp cơ sở. 

- Có hơn 100 bài báo được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước, trong đó có 04 bài báo SCI, 01 bài báo ISI, hơn 10 bài báo quốc tế khác.

- Tổ chức thành công nhiều Hội thảo khoa học chuyên đề có 5 Hội thảo có mời chuyên gia nước ngoài tham dự.

- Hội nghị khoa học sinh viên đã được tổ chức liên tục từ năm 2013 tới nay.

- Đã có giải nhất, nhì, khuyến khích trong các triển lãm về Khoa học Công nghệ năm 2013, 2014, 2015,2016.

- Có 03 đề tài SVNCKH đạt giải khuyến khích cấp quốc gia.

4.3.  Hoạt động phong trào

Thường xuyên tổ chức các hoạt động có ý nghĩa hàng năm như: bong đá, văn nghệ, chào tân sinh viên, tri ân thày cô nhân ngày 20/11, mít tinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới… Tham gia và đạt các giải nhất, nhì, ba trong các giải văn nghệ thể thao do công đoàn trường tổ chức.

5.  Khen thưởng

-  Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

-  Tập thể lao động xuất sắc các năm học 2012-2013, 2014-2015, 2015 - 2016, 2016-2017.

-  Bằng khen của Trung ương đoàn giai đoạn 2012-2014.

- Bằng khen của Bộ giáo dục đào tạo năm học 2015-2016

- Cờ thi đua của Bộ giáo dục đào tạo năm học 2016-2017

- Giải nhất, nhì, khuyến khích trong các triển lãm về Khoa học Công nghệ năm 2013, 2014, 2015,2016.

- Năm 2018-2019 đạt tập thể LĐXS