Công đoàn | Cơ cấu tổ chức

 

Kể từ ngày đầu thành lập năm 2002, với 56 công đoàn viên, tính đến tháng 10/2017, Công đoàn Trường đã có hơn 330 công đoàn viên, được tổ chức thành 18 công đoàn bộ phận, 20 tổ công đoàn, trong đó nữ chiếm trên 65%. Công đoàn Trường Đại học Khoa học luôn thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của mình trong các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ công đoàn viên; trong việc tham gia quản lý và giám sát thực hiện dân chủ cơ sở một cách thiết thực và hiệu quả.

Đặc biệt, vấn đề chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động luôn được Công đoàn chú trọng như: tổ chức chương trình tham quan, nghỉ mát hàng năm; Khám sức khỏe định kỳ, có chất lượng cho CBVCLĐ; tổ chức các hoạt động cho CĐV nhân các ngày lễ lớn trong năm. Trong bối cảnh tình hình kinh tế thị trường có nhiều biến động, đời sống kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, nhà trường vẫn đảm bảo trả lương đúng hạn, thực hiện trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, giảng viên, người lao động, khoảng từ 30 đến 40%, tạo thêm động lực cho người lao động. Xây dựng quỹ tương thân tương ái dành cho người lao động trong đơn vị. Ngoài ra, việc kết hợp hoạt động chuyên môn, phong trào với các hoạt động xã hội cũng được Công đoàn thực hiện có hiệu quả. Nhiều chuyến đi thực tế của cán bộ, sinh viên đều có những việc làm thiết thực cho địa phương như: Xây dựng đường điện mới, xây dựng thư viện thôn bản, tặng quà các gia đình chính sách và các em học sinh nghèo, đưa những chương trình văn nghệ được dàn dựng công phu đến những vùng rẻo cao nhân dịp Tết trung thu…Bê cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức công đoàn và tham gia xây dựng Đảng cũng được chú trọng. Trong những năm gần đây, mỗi năm trung bình có khoảng 10 công đoàn viên được kết nạp Đảng.

Có thể nói, những thành tích mà Trường Đại học Khoa học đạt được trong 15 năm qua, có sự đóng góp không nhỏ của tổ chức Công đoàn - nơi người lao động thấy yên tâm công tác, cống hiến và xây dựng mục tiêu chung, vì sự phát triển bền vững của Nhà trường.

Một vài hình ảnh: