Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
16/10/2018 Thông báo về việc đơn xin rút học phí đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2018.
16/10/2018 Thông báo v/v đối chiếu học phí của sinh viên được xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2018.
26/09/2018 Thông báo v/v nộp tiền Ký túc xá năm học 2018-2019 của sinh viên.
30/08/2018 Thông báo v/v thu học phí học kỳ I năm học 2018-2019 của sinh viên.
23/08/2018 Thông báo V/v thay đổi số tài khoản
02/08/2018 Thông báo v/v chi trả tiền học phí còn dư đối với sinh viên hoàn thành chương trình học dợt tháng 7/2018.
27/07/2018 Thông báo về việc nộp học phí còn nợ của sinh viên.
17/07/2018 Thông báo v/v chi trả tiền hỗ trợ CPHT học kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên khóa 12,13,14,15.
05/07/2018 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
28/06/2018 Thông báo về việc chi trả tiền học bổng khuyến khích học tập và học bổng toàn phần học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên khóa 12,13,14,15.
26/06/2018 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
07/06/2018 Thông báo mức thu học phí học kỳ II lớp liên thông từ TC lên ĐH ngàng Khoa học Thư viện tại Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Trị.
05/06/2018 Thông báo v/v đối chiếu học phí của sinh viên được xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2018
27/05/2018 Thông báo v/v nhận đơn xin rút học phí đối với sinh viên đã hoàn thành chương trình học.
27/05/2018 Thông báo v/v thu học phí học kỳ hè năm học 2017 - 2018 của sinh viên.