Phòng Tổng hợp | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo v/v thực hiện tạm thời đón, tiếp khách, làm việc và trình ký Ban Giám hiệu. 26.07.2021
2. Quyết định v/v tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường ĐHKH 15.07.2021
3. Quyết định v/v công nhận kết quả vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 15.07.2021
4. Thông báo kết quả xét duyệt danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021 12.07.2021
5. Thông báo lịch làm thẻ CCCD đối với viên chức và người lao động. 09.07.2021
6. Quyết định v/v thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Đại học Khoa năm học 2020-2021. 05.07.2021
7. Thông báo lịch thi Vòng 2 (phỏng vấn chuyên môn) kỳ xét tuyển viên chức Trường Đại học Khoa học năm 2020 25.06.2021
8. Thông báo v/v tuyển dụng giảng viên. 17.06.2021
9. Quyết định Ban hành Quy định quản lý hồ sơ viên chức và người lao động trong Trường Đại học Khoa học - ĐHTN 11.06.2021
10. Thông báo V/v hướng dẫn tổng kết công tác TĐ-KT năm học 2020-2021 01.06.2021
11. Thông báo v/v triển khai trọng tâm công tác trong tình hình mới 28.05.2021
12. Quyết định Ban hành Nội quy lao động của Trường ĐHKH 26.05.2021
13. Thông tư số 60/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định trình tự cấp, đổi, cấp lại Thẻ Căn cước công dân. 20.05.2021
14. Thông tư số 59/2021/TT-BCA quy định chi tiết thi hành Luật CCCD và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật CCCD đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 37/2021/NĐ-CP 20.05.2021
15. Thông báo tạm hoãn lịch thi Vòng 2 (phỏng vấn chuyên môn) kỳ xét tuyển viên chức Trường Đại học Khoa học 19.05.2021
16. Thông báo V/v tham gia góp ý Dự thảo Quy chế dân chủ của Trường Đại học Khoa học. 19.05.2021
17. Thông báo số 3 về tuyển dụng viên chức năm 2020. 05.05.2021
18. Thông báo v/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 29.04.2021
19. Thông báo V/v hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" 27.04.2021
20. Thông báo v/v nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 04.04.2021