Phòng Tổng hợp | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022 15.10.2021
2. Thông báo V/v triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 17.09.2021
3. Thông báo V/v tổ chức Hội nghị CBVC, NLĐ cấp đơn vị năm học 2021-2022 15.09.2021
4. Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19 tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo 31.08.2021
5. Thông báo v/v nghỉ lễ Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9) 30.08.2021
6. Quyết định vv công nhận danh hiệu thi đua năm học 2020-2021 cho các tập thể và cá nhân thuộc Trường Đại học Khoa học 13.08.2021
7. Quyết định vv phê duyệt kết quả đánh giá, phân loại chất lượng viên chức và người lao động năm học 2020-2021 13.08.2021
8. Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo 02.08.2021
9. Thông báo v/v thực hiện tạm thời đón, tiếp khách, làm việc và trình ký Ban Giám hiệu. 26.07.2021
10. Quyết định v/v tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường ĐHKH 15.07.2021
11. Quyết định v/v công nhận kết quả vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 15.07.2021
12. Thông báo kết quả xét duyệt danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021 12.07.2021
13. Thông báo lịch làm thẻ CCCD đối với viên chức và người lao động. 09.07.2021
14. Quyết định v/v thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Đại học Khoa năm học 2020-2021. 05.07.2021
15. Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 01.07.2021
16. 4. Thông tư số 18/2021 /TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiên sỹ 29.06.2021
17. Thông báo lịch thi Vòng 2 (phỏng vấn chuyên môn) kỳ xét tuyển viên chức Trường Đại học Khoa học năm 2020 25.06.2021
18. Thông tư số 17/2021 /TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm đinh và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học 23.06.2021
19. Thông báo v/v tuyển dụng giảng viên. 17.06.2021
20. Quyết định Ban hành Quy định quản lý hồ sơ viên chức và người lao động trong Trường Đại học Khoa học - ĐHTN 11.06.2021