Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
14/05/2024 V/v hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục năm 2024"
13/10/2023 Kế hoạch vv tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2023-2024, Kỷ niệm 21 năm thành lập Trường và Chào Tân sinh viên khóa 21
04/08/2023 Quyết định vv công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể đơn vị và viên chức, người lao động năm học 2022-2023
13/06/2023 Kế hoạch vv thực hiện đăng ký tài khoản và cài đặt định danh điện tử
29/05/2023 V/v hướng dẫn tổng kết, bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023
04/05/2023 V/v hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì Sự nghiệp giáo dục năm 2023"
19/04/2023 V/v tham gia góp ý Dự thảo Quy định công tác Thi đua, Khen thưởng trong Trường ĐHKH
27/02/2023 Vv đăng ký số lượng sử dụng túi giấy, kẹp file năm 2023
16/08/2022 Thông báo kết quả xét duyệt danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2021 - 2022
16/08/2022 Quyết định v/v công nhận danh hiệu thi đua năm học 2021-2022 cho các tập thể và cá nhân thuộc Trường Đại học Khoa học
27/06/2022 Công văn V/v hướng dẫn tổng kết công tác TĐ-KT và thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022
25/05/2022 Thông tư số 07/2022/TT-BGDĐT ngày 23/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục.
24/05/2022 Thông báo kết quả bình chọn Nhà giáo tiêu biểu năm 2022
24/05/2022 Thông báo kết quả bình chọn Nhà giáo tiêu biểu năm 2022
30/04/2022 Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên