Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
24/05/2022 Thông báo kết quả bình chọn Nhà giáo tiêu biểu năm 2022
25/05/2022 Thông tư số 07/2022/TT-BGDĐT ngày 23/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục.
16/08/2022 Thông báo kết quả xét duyệt danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2021 - 2022
16/08/2022 Quyết định v/v công nhận danh hiệu thi đua năm học 2021-2022 cho các tập thể và cá nhân thuộc Trường Đại học Khoa học
27/06/2022 Công văn V/v hướng dẫn tổng kết công tác TĐ-KT và thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022
24/05/2022 Thông báo kết quả bình chọn Nhà giáo tiêu biểu năm 2022
30/04/2022 Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
05/04/2022 Thông báo v/v thực hiện giờ làm việc mùa hè năm 2022
05/04/2022 Thông báo V/v góp ý Dự thảo Kế hoạch phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập Trường
05/04/2022 Thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5
15/03/2022 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Trường Đại học Khoa học năm 2022
14/03/2022 Quyết định v/v thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Trường Đại học Khoa học năm 2022.
19/12/2021 Thông báo v/v khám sức khỏe định kỳ năm 2021 đối với VC và NLĐ
15/12/2021 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Trường Đại học Khoa học
02/12/2021 Thông báo V/v tổ chức Hội nghị đại biểu bầu thành viên Hội đồng ĐHTN nhiệm kỳ 2021-2026