Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
10/06/2024 V/v nhận đơn phúc khảo và đơn khiếu nại kết quả học tập của sinh viên Khóa 21 học kỳ II năm học 2023-2024
20/05/2024 Kế hoạch vv khảo sát lấy ý kiến phản hồi của giảng viên về chất lượng hỗ trợ - phục vụ Trường ĐHKH năm học 2023-2024
10/05/2024 Kế hoạch vv khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên cuối khóa về chất lượng chương trình đào tạo, năm 2024
02/05/2024 V/v tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy năm học 2023-2024
02/05/2024 Kế hoạch vv khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm học 2023-2024
21/02/2024 V/v nhận đơn phúc khảo và đơn khiếu nại kết quả học tập của sinh viên Khóa 21 học kỳ I năm học 2023-2024
14/12/2023 Kế hoạch vv khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 2023-2024
31/10/2023 Kế hoạch vv khảo sát sự kỳ vọng/ mong muốn của tân sinh viên khóa 21 Trường ĐHKH
07/09/2023 Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, giảng viên về các yếu tố đảm bảo chất lượng năm học 2023-2024
12/05/2023 Kế hoạch vv khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên cuối khóa về chất lượng chương trình đào tạo, năm 2023
12/05/2023 Kế hoạch vv khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm học 2022-2023
31/03/2023 Kế hoạch v/v tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy năm học 2022-2023
29/03/2023 Thông báo v/v kết quả thi lại đợt 1 năm học 2022-2023
24/02/2023 Báo cáo kết khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên cuối khóa tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2022 về chất lượng chương trình đào tạo
24/02/2023 Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, học kỳ 1 năm học 2022-2023