Phòng Khảo thí & ĐBCLGD | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo và đơn khiếu nại kết quả học tập của sinh viên khóa 15,16 học kỳ II năm học 2020-2021 10.05.2021
2. Quyết định v/v giao nhiệm vụ cung cấp minh chứng phục vụ hoạt động đánh giá chương trình đào tạo năm 2021. 24.04.2021
3. Thông báo lịch thi chính thức các lớp cải thiện đợt 3, năm học 2020 - 2021 15.04.2021
4. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2020 - 2021 khóa 16 02.04.2021
5. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2020 - 2021 khóa 15 02.04.2021
6. Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi khóa 17,18 học kỳ I và cải thiện đợt 2 năm học 2020-2021 30.03.2021
7. Quyết định v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành. 01.03.2021
8. Quyết định v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Công tác xã hội 01.03.2021
9. Quyết định v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Luật 01.03.2021
10. Quyết định v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân khoa học quản lý 01.03.2021
11. Kế hoạch đánh giá chương trình đào tạo năm 2021 05.02.2021
12. Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi khóa 15,16 học kỳ I năm học 2020-2021. 02.02.2021
13. Thông báo lịch thi và phân công coi thi đợt thi lại (đợt 1) năm học 2020 - 2021 20.01.2021
14. Thông báo lịch thi chính thức các lớp cải thiện đợt 2, năm học 2020 - 2021 20.01.2021
15. Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên khóa 15, khóa 16 học kỳ I năm học 2020-2021 05.01.2021
16. Thông báo v/v tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy năm học 2020 - 2021 05.01.2021
17. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ I năm học 2020 - 2021 khóa 17 22.12.2020
18. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ I năm học 2020 - 2021 khóa 18 22.12.2020
19. Quyết định Ban hành Quy định xây dựng ngân hành đề thi tự luận đối với hệ đào tạo Liên thông, Văn bằng 2, VLVH của Trường ĐHKH 25.11.2020
20. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 khóa 16 11.11.2020