Phòng Khảo thí & ĐBCLGD | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Kế hoạch v/v khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên cuối khóa về chất lượng chương trình đào tạo khóa 15, đợt tháng 10 năm 2021. 07.10.2021
2. Kế hoạch v/v khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động đào tạo trực tuyến 29.09.2021
3. Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, giảng viên về các yếu tố đảm bảo chất lượng năm học 2021-2022 17.09.2021
4. Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo và đơn khiếu nại kết quả học tập cải thiện hè học kỳ II năm học 2020-2021 17.09.2021
5. Quyết định v/v thành lập đoàn kiểm tra, rà soát các điều kiện ĐBCLGD cho năm học 2021-2022 của Trường ĐHKH 17.09.2021
6. Quyết định v/v thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Khoa học 08.09.2021
7. Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo và đơn khiếu nại kết quả học tập của sinh viên khóa 17, khóa 18 học kỳ II năm học 2020-2021 26.08.2021
8. Kế hoạch vv khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm học 2020-2021 26.08.2021
9. Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo và đơn khiếu nại kết quả học tập của sinh viên khóa 15,16 học kỳ II năm học 2020-2021 10.05.2021
10. Quyết định v/v giao nhiệm vụ cung cấp minh chứng phục vụ hoạt động đánh giá chương trình đào tạo năm 2021. 24.04.2021
11. Thông báo lịch thi chính thức các lớp cải thiện đợt 3, năm học 2020 - 2021 15.04.2021
12. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2020 - 2021 khóa 16 02.04.2021
13. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2020 - 2021 khóa 15 02.04.2021
14. Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi khóa 17,18 học kỳ I và cải thiện đợt 2 năm học 2020-2021 30.03.2021
15. Quyết định v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành. 01.03.2021
16. Quyết định v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Công tác xã hội 01.03.2021
17. Quyết định v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Luật 01.03.2021
18. Quyết định v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân khoa học quản lý 01.03.2021
19. Kế hoạch đánh giá chương trình đào tạo năm 2021 05.02.2021
20. Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi khóa 15,16 học kỳ I năm học 2020-2021. 02.02.2021