Phòng Khảo thí & ĐBCLGD | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 2 năm học 2021 - 2022, khóa 19 17.05.2022
2. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 2 năm học 2021 - 2022, khóa 18 17.05.2022
3. Lịch thi môn Giáo dục thể chất 2 học phần hoãn thi kỳ 2 năm học 2020-2021 K18 05.05.2022
4. Kế hoạch đánh giá năng lực của sinh viên theo năm học năm 2022 29.04.2022
5. Lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 khóa 16 24.04.2022
6. Lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 khóa 17 24.04.2022
7. Kế hoạch vv khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2022 về chất lượng chương trình đào tạo 04.03.2022
8. Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo và đơn khiếu nại kết quả học tập của sinh viên các Khóa học kỳ I năm học 2021-2022 28.02.2022
9. Kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục của Trường Đại học Khoa học 19.02.2022
10. Kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục năm 2022 18.02.2022
11. Tập huấn tự đánh giá cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn của BGDĐT 16.02.2022
12. Kế hoạch v/v khảo sát sự kỳ vọng, mong muốn của tân sinh viên khóa 19 Trường Đại học Khoa học. 15.02.2022
13. Thông báo vv nhận đơn và tổ chức thi lại, hoãn thi cho sinh viên hệ chính quy năm học 2021-2022 11.02.2022
14. CV 1668 Bảng hướng dẫn đánh giá cơ sở giáo dục đại học 24.01.2022
15. CV 767 Hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học 24.01.2022
16. CV 766 Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học 24.01.2022
17. Quy định về công tác Khảo thí và ĐBCLGD của ĐHTN 24.01.2022
18. Thông báo v/v hướng dẫn sử dụng phần mềm thi trực tuyến Testonline và giám sát thi qua phần mềm MS Teams dành cho Sinh viên. 12.01.2022
19. Quyết định v/v ban hành Quy định khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan về các lĩnh vực hoạt dộng của Trường ĐHKH 01.01.2022
20. Quyết định v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học. 01.01.2022