Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
16/12/2022 Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2022-2023 khoá 20
16/12/2022 Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2022-2023 khoá 19
21/11/2022 Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2022-2023 khoá 18
21/11/2022 Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2022-2023 khoá 17
04/07/2022 Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo và đơn khiếu nại kết quả học tập của sinh viên khóa 18, khóa 19 học kỳ II năm học 2021-2022
04/06/2022 Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo và đơn khiếu nại kết quả học tập của sinh viên khóa 16, khóa 17 học kỳ II năm học 2021-2022
01/06/2022 Kế hoạch v/v khảo sát láy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm học 2021-2022
17/05/2022 Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 2 năm học 2021 - 2022, khóa 19
17/05/2022 Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 2 năm học 2021 - 2022, khóa 18
05/05/2022 Lịch thi môn Giáo dục thể chất 2 học phần hoãn thi kỳ 2 năm học 2020-2021 K18
29/04/2022 Kế hoạch đánh giá năng lực của sinh viên theo năm học năm 2022
24/04/2022 Lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 khóa 16
24/04/2022 Lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 khóa 17
04/03/2022 Kế hoạch vv khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2022 về chất lượng chương trình đào tạo
28/02/2022 Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo và đơn khiếu nại kết quả học tập của sinh viên các Khóa học kỳ I năm học 2021-2022