Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
20/01/2021 Thông báo lịch thi chính thức các lớp cải thiện đợt 2, năm học 2020 - 2021
05/01/2021 Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên khóa 15, khóa 16 học kỳ I năm học 2020-2021
05/01/2021 Thông báo v/v tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy năm học 2020 - 2021
22/12/2020 Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ I năm học 2020 - 2021 khóa 17
22/12/2020 Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ I năm học 2020 - 2021 khóa 18
09/12/2020 Tập huấn xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo
25/11/2020 Quyết định Ban hành Quy định xây dựng ngân hành đề thi tự luận đối với hệ đào tạo Liên thông, Văn bằng 2, VLVH của Trường ĐHKH
11/11/2020 Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 khóa 16
11/11/2020 Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 khóa 15
03/11/2020 Quyết định cử đoàn cán bộ tham gia khóa đào tạo Kiểm định viên
26/10/2020 Tập huấn tổ chức thi kết thúc học phần năm học 2020-2021
20/10/2020 Thông báo V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định về việc ban hành các Quy trình tổ chức thi kết thúc học phần của Trường Đại học Khoa học.
13/10/2020 Thông báo v/v đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra đối với học viên cao học của Trường Đại học Khoa học, đợt tháng 11/2020.
06/10/2020 Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức thi lại đợt 1 năm học 2020 - 2021
02/10/2020 Thông báo lịch thi và PCCT chính thức học các lớp cải thiện đợt 1 năm học 2020-2021