Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
17/09/2020 Tập huấn bộ tiêu chuẩn đánh giá CSGD theo TT 12/2017/TT-BGDĐT
11/09/2020 Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi của SV khóa 16, 17 HK II năm học 2019-2020.
08/09/2020 Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo năm học 2020-2021.
08/09/2020 Kế hoạch rà soát giữa chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục
03/09/2020 Thông báo về kế hoạch thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đợt tháng 9/2020
01/09/2020 Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi của SV khóa 15 HK II năm học 2019-2020.
25/08/2020 Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên khóa 14, khóa 16, khóa 17 và cải thiện 3,4 học kỳ II năm học 2019-2020
18/08/2020 Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên khóa 14 đợt 1, khóa 15 học kỳ II (năm học 2019-2020)
28/07/2020 Thông báo V/v triển khai đánh giá sinh viên theo chuẩn đầu ra năm 2020.
13/07/2020 Thông báo lịch thi và PCCT chính thức các lớp cải thiện đợt 4 năm học 2019 - 2020
13/07/2020 Thông báo lịch thi và PCCT chính thức các lớp cải thiện đợt 3 năm học 2019 - 2020
09/07/2020 Thông báo bổ sung lịch thi và PCCT chính thức học kỳ II năm học 2019 -2020 khóa 16
03/07/2020 Thông báo bổ sung lịch thi và PCCT chính thức học kỳ II năm học 2019 - 2020 khóa 17
03/07/2020 Thông báo bổ sung lịch thi và PCCT chính thức học kỳ II năm học 2019 - 2020 khóa 16
03/07/2020 Thông báo bổ sung lịch thi và PCCT chính thức học kỳ II năm học 2019 - 2020 khóa 14, đợt 2