Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
26/08/2021 Kế hoạch vv khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm học 2020-2021
10/05/2021 Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo và đơn khiếu nại kết quả học tập của sinh viên khóa 15,16 học kỳ II năm học 2020-2021
24/04/2021 Quyết định v/v giao nhiệm vụ cung cấp minh chứng phục vụ hoạt động đánh giá chương trình đào tạo năm 2021.
16/04/2021 Tập huấn đánh giá chất lượng CTĐT theo bộ tiêu chuẩn của AUN-QA
15/04/2021 Thông báo lịch thi chính thức các lớp cải thiện đợt 3, năm học 2020 - 2021
02/04/2021 Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2020 - 2021 khóa 16
02/04/2021 Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2020 - 2021 khóa 15
30/03/2021 Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi khóa 17,18 học kỳ I và cải thiện đợt 2 năm học 2020-2021
01/03/2021 Quyết định v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành.
01/03/2021 Quyết định v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Công tác xã hội
01/03/2021 Quyết định v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Luật
01/03/2021 Quyết định v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân khoa học quản lý
05/02/2021 Kế hoạch đánh giá chương trình đào tạo năm 2021
02/02/2021 Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi khóa 15,16 học kỳ I năm học 2020-2021.
20/01/2021 Thông báo lịch thi và phân công coi thi đợt thi lại (đợt 1) năm học 2020 - 2021