Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
05/12/2019 Quyết định v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Báo chí.
19/11/2019 Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo năm học 2019-2020
12/11/2019 Thông báo V/v góp ý dự thảo Quy định về kiểm tra và thi kết thúc học phần theo hệ thống tín chỉ của Trường ĐHKH.
04/11/2019 Tập huấn về chuẩn đầu ra và phát triển chương trình đào tạo
13/09/2019 Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi của sinh viên học kỳ hè (năm học 2018-2019)
21/08/2019 Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên học kỳ hè năm học 2018-2019.
06/08/2019 Thông báo V/v kết quả chấm phúc khảo bài thi của sinh viên K15, K16 học kỳ II (năm học 2018-2019)
12/07/2019 Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi của sinh viên K13, K14 HK II năm học 2018-2019.
03/07/2019 Thông báo V/v chấm phúc khảo bài thi của sinh viên K13, 14 học kỳ II (năm học 2018-2019)
07/06/2019 Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên K13, K14 học kỳ II (năm học 2018-2019)
07/06/2019 Kế hoạch đánh giá sinh viên năm thứ nhất theo chuẩn đầu ra.
06/06/2019 Kế hoạch thẩm định chương trình đào tạo năm 2019
06/06/2019 Kế hoạch đánh giá sinh viên năm thứ nhất theo chuẩn đầu ra
22/04/2019 Kế hoạch đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2019.
11/04/2019 Thông báo V/v nộp bổ sung ngân hàng đề thi học kỳ II năm học 2018-2019.