Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
17/05/2022 Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 2 năm học 2021 - 2022, khóa 19
17/05/2022 Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 2 năm học 2021 - 2022, khóa 18
05/05/2022 Lịch thi môn Giáo dục thể chất 2 học phần hoãn thi kỳ 2 năm học 2020-2021 K18
29/04/2022 Kế hoạch đánh giá năng lực của sinh viên theo năm học năm 2022
24/04/2022 Lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 khóa 16
24/04/2022 Lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 khóa 17
04/03/2022 Kế hoạch vv khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2022 về chất lượng chương trình đào tạo
28/02/2022 Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo và đơn khiếu nại kết quả học tập của sinh viên các Khóa học kỳ I năm học 2021-2022
19/02/2022 Kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục của Trường Đại học Khoa học
18/02/2022 Kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục năm 2022
16/02/2022 Tập huấn tự đánh giá cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn của BGDĐT
15/02/2022 Kế hoạch v/v khảo sát sự kỳ vọng, mong muốn của tân sinh viên khóa 19 Trường Đại học Khoa học.
11/02/2022 Thông báo vv nhận đơn và tổ chức thi lại, hoãn thi cho sinh viên hệ chính quy năm học 2021-2022
24/01/2022 CV 1668 Bảng hướng dẫn đánh giá cơ sở giáo dục đại học
24/01/2022 CV 767 Hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học