Phòng Khảo thí & ĐBCLGD | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 khóa 15 11.11.2020
2. Thông báo V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định về việc ban hành các Quy trình tổ chức thi kết thúc học phần của Trường Đại học Khoa học. 20.10.2020
3. Thông báo v/v đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra đối với học viên cao học của Trường Đại học Khoa học, đợt tháng 11/2020. 13.10.2020
4. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức thi lại đợt 1 năm học 2020 - 2021 06.10.2020
5. Thông báo lịch thi và PCCT chính thức học các lớp cải thiện đợt 1 năm học 2020-2021 02.10.2020
6. Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi của SV khóa 16, 17 HK II năm học 2019-2020. 11.09.2020
7. Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo năm học 2020-2021. 08.09.2020
8. Kế hoạch rà soát giữa chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục 08.09.2020
9. Thông báo về kế hoạch thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đợt tháng 9/2020 03.09.2020
10. Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi của SV khóa 15 HK II năm học 2019-2020. 01.09.2020
11. Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên khóa 14, khóa 16, khóa 17 và cải thiện 3,4 học kỳ II năm học 2019-2020 25.08.2020
12. Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên khóa 14 đợt 1, khóa 15 học kỳ II (năm học 2019-2020) 18.08.2020
13. Thông báo V/v triển khai đánh giá sinh viên theo chuẩn đầu ra năm 2020. 28.07.2020
14. Thông báo lịch thi và PCCT chính thức các lớp cải thiện đợt 4 năm học 2019 - 2020 13.07.2020
15. Thông báo lịch thi và PCCT chính thức các lớp cải thiện đợt 3 năm học 2019 - 2020 13.07.2020
16. Thông báo bổ sung lịch thi và PCCT chính thức học kỳ II năm học 2019 -2020 khóa 16 09.07.2020
17. Thông báo bổ sung lịch thi và PCCT chính thức học kỳ II năm học 2019 - 2020 khóa 17 03.07.2020
18. Thông báo bổ sung lịch thi và PCCT chính thức học kỳ II năm học 2019 - 2020 khóa 16 03.07.2020
19. Thông báo bổ sung lịch thi và PCCT chính thức học kỳ II năm học 2019 - 2020 khóa 14, đợt 2 03.07.2020
20. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2019-2020 khóa 17 01.07.2020