Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
01/07/2020 Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2019-2020 khóa 17
01/07/2020 Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2019-2020 khóa 16
01/07/2020 Thông báo lịch thi và PCCT chính thức học kỳ II năm học 2019-2020 khóa 14, đợt 2
19/06/2020 Kế hoạch đánh giá sinh viên theo chuẩn đầu ra năm 2020.
18/06/2020 Thông báo v/v lấy ý kiến phản hồi sinh viên cuối khóa về hoạt động đào tạo của nhà trường năm 2020.
17/06/2020 Kế hoạch đánh giá sinh viên theo chuẩn đầu ra năm 2020
15/06/2020 Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2019-2020 K14,K15
30/05/2020 Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi đợt thi lại (đợt 2) năm học 2019 - 2020
26/05/2020 Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi chính thức các lớp cải thiện năm học 2019 - 2020 đợt 2
29/04/2020 Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên khóa 16,17 học kỳ I (năm học 2019-2020)
12/02/2020 Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên khóa 16,17 học kỳ I (năm học 2019-2020)
04/02/2020 Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi của SV khóa 14,15 HK I (năm học 2019-2020)
02/01/2020 Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên khóa 14,15 học kỳ I (năm học 2019-2020)
05/12/2019 Quyết định v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành.
05/12/2019 Quyết định v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Công tác xã hội.