Phòng Kế hoạch - Tài chính | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo v/v nộp học phí học kỳ I năm học 2021-2022 của sinh viên các Khóa 13.10.2021
2. Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên hệ đại học chính quy (Áp dụng cho năm học 2021-2022 và học kỳ phụ năm học 2021-2022) 08.09.2021
3. Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo đại học chương trình trọng điểm chất lượng cao năm học 2021-2022 08.09.2021
4. Quyết định v/v quy định mức thu học phí hệ sau đại học (Áp dụng cho học viên trúng tuyển năm học 2021-2022) 08.09.2021
5. Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo hệ liên thông chính quy, đại học văn bằng 2 chính quy (Áp dụng đối với việc thi, xét tuyển năm học 2021-2022) 08.09.2021
6. Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo hệ VLVH, văn bằng 2 (VLVH), liên thông (VLVH) (Áp dụng đối với việc thi, xét tuyển năm học 2021-2022) 08.09.2021
7. Quyết định v/v công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Trường Đại học Khoa học - ĐHTN 17.08.2021
8. Thông báo V/v nộp học phí của sinh viên còn nợ học phí đối với sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 7/2021. 08.07.2021
9. Thông báo v/v nộp học phí đợt 2 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa 1(khóa học 2021-2022) tại Trường Đại học Khoa học - ĐHTN 31.05.2021
10. Thông báo v/v chi tiền hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2020-2021 28.05.2021
11. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020 - 2021 04.05.2021
12. Thông báo v/v nộp học phí còn thiếu của sinh viên lớp Đại học Luật hệ VLVH 19.03.2021
13. Thông báo v/v mức thu học phí học kỳ III, IV, V lớp K2 hệ liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Luật học tại Trường Đại học Khoa học 10.03.2021
14. Thông báo v/v mức thu học phí lớp K2 hệ liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Công tác xã hội học tại Trường Đại học Khoa học. 10.03.2021
15. Thông báo v/v nộp học phí của sinh viên còn nợ học phí và nhận đơn xin rút học phí thừa đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 3/2021. 10.03.2021
16. Thông báo v/v nộp học phí còn thiếu của học kỳ I và học phí học kỳ II của cán bộ Trường Đại học Khoa học lớp Văn bằng 2 ngành Ngôn Ngữ Anh 10.03.2021
17. Thông báo v/v nộp học phí học kỳ II năm học 2020-2021 của sinh viên các Khóa. 10.03.2021
18. Quyết định v/v công bố công khai dự toán chi ngân sách năm 2021 của Trường Đại học Khoa học - ĐHTN 09.03.2021
19. Thông báo v/v nộp bổ sung học phí học kỳ I năm học 2020-2021 của sinh viên K18 và nộp học phí còn nợ của sinh viên các khóa. 14.12.2020
20. Thông báo v/v nộp tiền KTX học kỳ I năm học 2020-2021 và nộp tiền Ký túc xá còn nợ của sinh viên. 14.12.2020