Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
24/05/2022 Thông báo v/v nộp tiền khám sức khỏe đối với sinh viên Khóa 16
01/08/2022 Thông báo v/v nộp học phí học kỳ hè năm học 2021-2022 của sinh viên các Khóa
17/06/2022 Thông báo v/v chi tiền trợ cấp xã hội học kỳ I, II năm học 2021-2022
08/06/2022 Thông báo v/v chi tiền hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2021-2022
24/05/2022 Thông báo v/v nộp tiền khám sức khỏe đối với sinh viên Khóa 16
15/04/2022 Thông báo V/v dừng thi kết thúc học phần với sinh viên còn nợ học phí
15/04/2022 Thông báo v/v đóng học phí còn thiếu của học viên lớp Cao học khóa 14
23/03/2022 Thông báo v/v nộp học phí của sinh viên còn nợ học phí và nhận đơn xin rút học phí thừa đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 3/2022.
11/03/2022 Thông báo v/v đóng học phí học kỳ 2,3 của lớp liên thông từ CĐ lên ĐH ngành Văn học khóa 5
11/03/2022 Thông báo V/v dừng thi kết thúc học phần với sinh viên còn nợ học phí.
25/02/2022 Thông báo vv đóng học phí còn thiếu của lớp liên thông từ trung cấp lên đại học hệ vừa làm vừa học ngành Luật khóa 2
25/02/2022 Thông báo vv đóng học phí còn thiếu của học viên lớp Cao học khóa 15
27/01/2022 Thông báo v/v chi tiền trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên
21/01/2022 Thông báo v/v chi học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên học kỳ II năm học 2020-2021
20/01/2022 Thông báo v/v đóng học phí còn thiếu của lớp liên thông từ trung cấp lên đại học hệ VLVH ngành Luật khóa 2