Phòng Kế hoạch - Tài chính | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo v/v nộp tiền khám sức khỏe đối với sinh viên Khóa 16 24.05.2022
2. Thông báo V/v dừng thi kết thúc học phần với sinh viên còn nợ học phí 15.04.2022
3. Thông báo v/v đóng học phí còn thiếu của học viên lớp Cao học khóa 14 15.04.2022
4. Thông báo v/v nộp học phí của sinh viên còn nợ học phí và nhận đơn xin rút học phí thừa đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 3/2022. 23.03.2022
5. Thông báo v/v đóng học phí học kỳ 2,3 của lớp liên thông từ CĐ lên ĐH ngành Văn học khóa 5 11.03.2022
6. Thông báo V/v dừng thi kết thúc học phần với sinh viên còn nợ học phí. 11.03.2022
7. Thông báo vv đóng học phí còn thiếu của lớp liên thông từ trung cấp lên đại học hệ vừa làm vừa học ngành Luật khóa 2 25.02.2022
8. Thông báo vv đóng học phí còn thiếu của học viên lớp Cao học khóa 15 25.02.2022
9. Thông báo v/v chi tiền trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên 27.01.2022
10. Thông báo v/v chi học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên học kỳ II năm học 2020-2021 21.01.2022
11. Thông báo v/v đóng học phí còn thiếu của lớp liên thông từ trung cấp lên đại học hệ VLVH ngành Luật khóa 2 20.01.2022
12. Thông báo v/v thu học phí năm học 2021-2022 của học viên cao học Khóa 15 21.12.2021
13. Thông báo v/v thu học phí năm học 2021-2022 của Nghiên cứu sinh 21.12.2021
14. Thông báo v/v thu học phí năm học 2021-2022 của Nghiên cứu sinh 21.12.2021
15. Thông báo v/v thu học phí năm học 2021-2022 của học viên cao học Khóa 14 21.12.2021
16. Thông báo v/v bán thanh lý tài sản đã qua sử dụng năm 2021 15.12.2021
17. Thông báo v/v chi tiền học Giáo dục Quốc phòng cho sinh viên Khóa 17 được miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2020-2021 30.11.2021
18. Thông báo v/v nộp học phí học kỳ I năm học 2021-2022 của sinh viên các Khóa 13.10.2021
19. Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên hệ đại học chính quy (Áp dụng cho năm học 2021-2022 và học kỳ phụ năm học 2021-2022) 08.09.2021
20. Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo đại học chương trình trọng điểm chất lượng cao năm học 2021-2022 08.09.2021