Phòng Kế hoạch - Tài chính | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo v/v nộp học phí học kỳ hè năm học 2021-2022 của sinh viên các Khóa 01.08.2022
2. Thông báo v/v chi tiền trợ cấp xã hội học kỳ I, II năm học 2021-2022 17.06.2022
3. Thông báo v/v chi tiền hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2021-2022 08.06.2022
4. Thông báo v/v nộp tiền khám sức khỏe đối với sinh viên Khóa 16 24.05.2022
5. Thông báo V/v dừng thi kết thúc học phần với sinh viên còn nợ học phí 15.04.2022
6. Thông báo v/v đóng học phí còn thiếu của học viên lớp Cao học khóa 14 15.04.2022
7. Thông báo v/v nộp học phí của sinh viên còn nợ học phí và nhận đơn xin rút học phí thừa đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 3/2022. 23.03.2022
8. Thông báo v/v đóng học phí học kỳ 2,3 của lớp liên thông từ CĐ lên ĐH ngành Văn học khóa 5 11.03.2022
9. Thông báo V/v dừng thi kết thúc học phần với sinh viên còn nợ học phí. 11.03.2022
10. Thông báo vv đóng học phí còn thiếu của lớp liên thông từ trung cấp lên đại học hệ vừa làm vừa học ngành Luật khóa 2 25.02.2022
11. Thông báo vv đóng học phí còn thiếu của học viên lớp Cao học khóa 15 25.02.2022
12. Thông báo v/v chi tiền trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên 27.01.2022
13. Thông báo v/v chi học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên học kỳ II năm học 2020-2021 21.01.2022
14. Thông báo v/v đóng học phí còn thiếu của lớp liên thông từ trung cấp lên đại học hệ VLVH ngành Luật khóa 2 20.01.2022
15. Thông báo v/v thu học phí năm học 2021-2022 của học viên cao học Khóa 15 21.12.2021
16. Thông báo v/v thu học phí năm học 2021-2022 của Nghiên cứu sinh 21.12.2021
17. Thông báo v/v thu học phí năm học 2021-2022 của Nghiên cứu sinh 21.12.2021
18. Thông báo v/v thu học phí năm học 2021-2022 của học viên cao học Khóa 14 21.12.2021
19. Thông báo v/v bán thanh lý tài sản đã qua sử dụng năm 2021 15.12.2021
20. Thông báo v/v chi tiền học Giáo dục Quốc phòng cho sinh viên Khóa 17 được miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2020-2021 30.11.2021