Phòng Kế hoạch - Tài chính | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v nộp học phí của sinh viên còn nợ học phí đối với sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 7/2021. 08.07.2021
2. Thông báo v/v nộp học phí đợt 2 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa 1(khóa học 2021-2022) tại Trường Đại học Khoa học - ĐHTN 31.05.2021
3. Thông báo v/v chi tiền hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2020-2021 28.05.2021
4. Thông báo v/v nộp học phí còn thiếu của sinh viên lớp Đại học Luật hệ VLVH 19.03.2021
5. Thông báo v/v mức thu học phí học kỳ III, IV, V lớp K2 hệ liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Luật học tại Trường Đại học Khoa học 10.03.2021
6. Thông báo v/v mức thu học phí lớp K2 hệ liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Công tác xã hội học tại Trường Đại học Khoa học. 10.03.2021
7. Thông báo v/v nộp học phí của sinh viên còn nợ học phí và nhận đơn xin rút học phí thừa đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 3/2021. 10.03.2021
8. Thông báo v/v nộp học phí còn thiếu của học kỳ I và học phí học kỳ II của cán bộ Trường Đại học Khoa học lớp Văn bằng 2 ngành Ngôn Ngữ Anh 10.03.2021
9. Thông báo v/v nộp học phí học kỳ II năm học 2020-2021 của sinh viên các Khóa. 10.03.2021
10. Quyết định v/v công bố công khai dự toán chi ngân sách năm 2021 của Trường Đại học Khoa học - ĐHTN 09.03.2021
11. Thông báo v/v nộp bổ sung học phí học kỳ I năm học 2020-2021 của sinh viên K18 và nộp học phí còn nợ của sinh viên các khóa. 14.12.2020
12. Thông báo v/v nộp tiền KTX học kỳ I năm học 2020-2021 và nộp tiền Ký túc xá còn nợ của sinh viên. 14.12.2020
13. Thông báo v/v nộp học phí của sinh viên còn nợ học phí và nhận đơn xin rút học phí thừa đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 11/2020. 09.11.2020
14. Thông báo v/v thu học phí học kỳ I năm học 2020 - 2021 của sinh viên 01.10.2020
15. Thông báo v/v thu học phí năm học 2020-2021 của học viên cao học Khóa 13 01.10.2020
16. Thông báo v/v thu học phí năm học 2020-2021 của học viên cao học Khóa 14 01.10.2020
17. Thông báo v/v thu học phí năm học 2020-2021 của Nghiên cứu sinh. 01.10.2020
18. Thông báo v/v nộp học phí của sinh viên còn nợ học phí và nhận đơn xin rút học phí thừa đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2020 01.09.2020
19. Thông báo v/v chặn đăng ký học phần đối với sinh viên nợ học phí. 07.08.2020
20. Quyết định v/v công bố công khai dự toán chi ngân sách năm 2020 của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 01.08.2020