Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
11/07/2020 Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo hệ liên thông chính quy, văn bằng 2 chính quy ( Áp dụng đối với việc thi, xét tuyển năm học 2020 - 2021)
10/07/2020 Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo đại học chương trình trọng điểm chất lượng cao năm học 2020-2021.
10/07/2020 Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo hệ VLVH, văng bằng 2 (VLVH), liên thông (VLVH) ( Áp dụng đối với việc thi, xét tuyển năm học 2020 - 2021)
10/07/2020 Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên hệ đại học chính quy (Áp dụng cho năm học 2020-2021 và học kỳ phụ năm học 2020-2021)
10/07/2020 Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên hệ đại học chính quy (Áp dụng cho năm học 2020-2021 và học kỳ phụ năm học 2020-2021)
26/06/2020 Thông báo v/v nộp tiền Ký túc xá học kỳ II năm học 2019-2020 sinh viên.
25/06/2020 Thông báo V/v chi học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2019-2020, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2019-2020.
05/05/2020 Thông báo v/v thu học phí học kỳ II năm học 2019-2020 của sinh viên.
24/03/2020 Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN
18/03/2020 Quyết định Ban hành Quy trình thanh toán và quản lý chứng từ của Trường ĐHKH.
19/12/2019 Thông báo v/v chi trả hỗ trợ chi phí học tập kỳ II năm học 2018-2019 & kỳ I năm học 2019-2020 & Trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên các khóa 13,14,15,16,17.
16/12/2019 Thông báo v/v nộp tiền Ký túc xá còn nợ của sinh viên.
16/12/2019 Thông báo v/v nộp bổ sung học phí học kỳ I năm học 2019-2020 của sinh viên K17 và nộp học phí còn nợ của sinh viên các khóa.
03/12/2019 Thông báo v/v chi trả tiền học phí đối với sinh viên hoàn thành chương trình học.
01/12/2019 Thông báo v/v chi học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018-2019.