Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
25/06/2020 Thông báo V/v chi học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2019-2020, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2019-2020.
05/05/2020 Thông báo v/v thu học phí học kỳ II năm học 2019-2020 của sinh viên.
24/03/2020 Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN
18/03/2020 Quyết định Ban hành Quy trình thanh toán và quản lý chứng từ của Trường ĐHKH.
19/12/2019 Thông báo v/v chi trả hỗ trợ chi phí học tập kỳ II năm học 2018-2019 & kỳ I năm học 2019-2020 & Trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên các khóa 13,14,15,16,17.
16/12/2019 Thông báo v/v nộp tiền Ký túc xá còn nợ của sinh viên.
16/12/2019 Thông báo v/v nộp bổ sung học phí học kỳ I năm học 2019-2020 của sinh viên K17 và nộp học phí còn nợ của sinh viên các khóa.
03/12/2019 Thông báo v/v chi trả tiền học phí đối với sinh viên hoàn thành chương trình học.
01/12/2019 Thông báo v/v chi học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018-2019.
23/10/2019 Thông báo v/v mức thu học phí năm học 2019-2020 và phương thức nộp học phí của học viên cao học Khóa 13.
23/10/2019 Thông báo v/v nộp tiền Ký túc xá học kỳ I năm học 2019-2020 sinh viên
08/10/2019 Thông báo v/v nộp học phí của sinh viên còn nợ học phí và nhận đơn xin rút học phí thừa đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2019.
02/10/2019 Quyết định v/v ban hành kế hoạch năm học 2019-2020 của Trường ĐHKH - ĐHTN
20/09/2019 Thông báo v/v chi trả tiền Trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên khóa 13, 14, 15, 16.
18/09/2019 Thông báo v/v thu học phí bổ sung năm học 2019-2020 của học viên cao học Khóa 13