Phòng Kế hoạch - Tài chính | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo v/v đối chiếu học phí của sinh viên được xét tốt nghiệp đợt tháng 03/2018 16.03.2018
2. Thông báo v/v gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ II năm học 2017-2018 26.02.2018
3. Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 09.02.2018
4. Thông báo mức thu học phí HK I lớp cử nhân Luật K4 hệ VLVH tại Trung tâm GDTX tỉnh Cao Bằng. 26.01.2018
5. Quyết định v/v chi thưởng cho sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2016-2018 10.01.2018
6. Thông báo v/v chi trả tiền trợ cấp, hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm năm học 2016-2017. 05.01.2018
7. Thông báo v/v nộp tiền học phí học kỳ II năm học 2017-2018 của sinh viên. 02.01.2018
8. Thông báo v/v chi trả miễn giảm học phí cho sinh viên. 18.12.2017
9. Thông báo v/v chi trả tiền trợ cấp, hỗ trợ chi phí học tập, học bổng khuyến khích học tập năm học 2016-2017 cho sinh viên (đợt2). 11.12.2017
10. Thông báo mức thu học phí HK I lớp liên thông từ TC lên ĐH ngành KHTV học tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị. 30.11.2017
11. Thông báo danh sách sinh viên Khóa 15 còn thiếu các khoản thu nhập học. 27.11.2017
12. Thông báo v/v chi trả tiền trợ cấp năm học 2016-2017 cho sinh viên khóa 11,12,13,14 22.11.2017
13. Thông báo v/v chuyển tiền và cung cấp số tài khoản của sinh viên để thực hiện chi trả các khoản tiền miễn giảm, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp. 14.11.2017
14. Thông báo v/v hủy học phần đã đăng ký trong học kỳ I năm học 2017-2018. 14.11.2017
15. Công văn V/v đề nghị các đơn vị xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. 14.11.2017
16. Thông báo danh sách sinh viên chưa nộp học phí HK I năm học 2017-2018. 03.11.2017
17. Thông báo v/v gia hạn thời gian nộp học phí HK I năm học 2017-2018 của sinh viên. 24.10.2017
18. Thông báo v/v kích hoạt và cung cấp số tài khoản của sinh viên để thực hiện chi trả các khoản tiền miễn giảm, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp. 01.10.2017
19. Thông báo v/v nộp tiền thẻ, phí sử dụng Trung tâm học liệu và Bảo hiểm thân thể đối với sinh viên K15 06.09.2017
20. Thông báo v/v nộp học phí học kì VI lớp Cử nhân Công tác xã hội K1 hệ VLVH 06.09.2017