Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
19/06/2019 Thông báo v/v mức thu học phí học kỳ I lớp liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Luật hệ chính quy (cho lưu học sinh Lào)
15/06/2019 Thông báo v/v mức thu học phí học kỳ II lớp liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện học tại Trung tâm KTTH - HNDN và GDTX tỉnh Lào Cai.
27/05/2019 Thông báo v/v nộp học phí của sinh viên còn nợ học phí và nhận đơn xin rút học phí thừa đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2019.
11/05/2019 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
07/05/2019 Thông báo v/v nộp tiền khám sức khỏe đối với sinh viên khóa 13
26/04/2019 Quyết định v/v công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách năm 2019 của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
26/04/2019 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
25/03/2019 Thông báo v/v chi tiền Hỗ trợ chi phí học tập kỳ I năm học 2018-2019.
20/03/2019 Thông báo công khai kết quả hoạt động năm 2018 và công khai dự toán thu - chi năm 2019
11/03/2019 Thông báo V/v quyết toán thuế TNCN năm 2018 và cá nhân tự quyết toán thuế TNCN năm 2018.
15/02/2019 Thông báo v/v thu học phí học kỳ II năm học 2018-2019 của sinh viên.
07/01/2019 Thông báo v/v chi học bổng khuyển khích học kỳ II năm học 2017-2018, trợ cấp xã hội và hỗ trợ CPHT học kỳ I năm học 2018-2019.
03/01/2019 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
05/12/2018 Thông báo v/v nộp học phí còn nợ của sinh viên lớp liên thông từ CĐ lên ĐH ngành Luật K2.
05/11/2018 Thông báo v/v thu học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019 của sinh viên.