Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
31/03/2024 Công khai tài chính của cơ sở giáo dục năm học 2023-2024
26/03/2024 Quyết định vv công bố công khai số liệu giao dự toán chi ngần sách nhà nước năm 2024 của Trường ĐHKH - ĐHTN
13/03/2024 Quyết định vv Quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo hệ liên thông chính quy, liên thông với người đã có trình độ đại học chính quy (Áp dụng đối với việc thi, xét tuyển năm học 2023-2024)
13/03/2024 Quyết định vv Quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo hệ VLVH, liên thông với người đã có trình độ đại học (VLVH), liên thông (VLVH) (Áp dụng đối với việc thi, xét tuyển năm học 2023-2024)
01/02/2024 Quyết định vv Quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo hệ Đại học chính quy (Áp dụng cho năm học 2023-2024 và học kỳ phụ năm học 2023-2024)
19/01/2024 Quyết định ban hành Quy trình thanh toán của Trường ĐHKH
20/09/2023 Quyết định vv công khai ngân sách Nhà nước cấp năm 2023 của Trường Đại học Khoa học
02/03/2023 Quyết định v/v điều chỉnh Quy định mức thu học phí đối với học viên đào tạo hệ Sau đại học (Áp dụng cho học viên trúng tuyển năm học 2022-2023)
02/03/2023 Quyết định v/v điều chỉnh Quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo hệ Đại học chính quy (Áp dụng cho năm học 2022-2023 và học kỳ phụ năm học 2022-2023)
02/03/2023 Quyết định v/v điều chỉnh Quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo đại học chương trình trọng điểm chất lượng cao năm học 2022-2023 và học kỳ phụ năm học 2022-2023
01/08/2022 Thông báo v/v nộp học phí học kỳ hè năm học 2021-2022 của sinh viên các Khóa
17/06/2022 Thông báo v/v chi tiền trợ cấp xã hội học kỳ I, II năm học 2021-2022
08/06/2022 Thông báo v/v chi tiền hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2021-2022
24/05/2022 Thông báo v/v nộp tiền khám sức khỏe đối với sinh viên Khóa 16
24/05/2022 Thông báo v/v nộp tiền khám sức khỏe đối với sinh viên Khóa 16