Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
25/05/2023 Kế hoạch vv tổ chức Tuyên truyền Pháp luật về Trật tự an toàn giao thông và công tác an ninh trật tự, phòng chống ma túy năm học 2022-2023
15/05/2023 Kế hoạch v/v tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp văn bằng hai hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh, khóa học 2020-2022
15/05/2023 Kế hoạch v/v tổ chức Tuần sinh hoạt công dân và khám sức khỏe cuối khóa cho sinh viên chính quy K17 năm học 2022-2023
04/05/2023 V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2023 đối với sinh viên hệ chính quy
12/04/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị công tác Sinh viên ngoại trú năm 2023
11/04/2023 Kế hoạch tổ chức Chương trình "Đối thoại giữa Lãnh đạo nhà trường và sinh viên"
20/02/2023 Quyết định v/v thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ đại học chính quy Trường Đại học Khoa học năm học 2022-2023
16/02/2023 V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2023 đối với sinh viên hệ chính quy
25/05/2022 Thông báo v/v hướng dẫn sinh viên các khóa cập nhật thông tin cá nhân, thông tin Nội - Ngoại trú thông qua công sinh viên
24/05/2022 Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của 09 sinh viên khóa 16 học kỳ II năm học 2021-2022
24/05/2022 Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh vien khóa 16,17, 18 và 19 học kỳ I năm học 2021-2022
13/08/2022 Kế hoạch v/v tổ chức tuần sinh hoạt công dân Học sinh sinh viên năm học 2022-2023
10/08/2022 Thông báo v/v đăng ký ở Ký túc xá năm học 2022-2023
10/08/2022 Thông báo v/v sinh viên nội trú lấy lại đồ gửi tại Ký túc xá
01/08/2022 Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng cử nhân đợt tháng 6 năm 2022