Phòng Công tác HSSV | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v tiếp tục học và thi môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh. 27.05.2022
2. Thông báo v/v hướng dẫn sinh viên các khóa cập nhật thông tin cá nhân, thông tin Nội - Ngoại trú thông qua công sinh viên 25.05.2022
3. Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của 09 sinh viên khóa 16 học kỳ II năm học 2021-2022 24.05.2022
4. Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh vien khóa 16,17, 18 và 19 học kỳ I năm học 2021-2022 24.05.2022
5. Quyết định v/v khen thưởng đối với học viên cao học có thành tích cao trong quá trình học tập đợt 1,2 năm 2021 18.05.2022
6. Thông báo v/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên khóa 16 16.05.2022
7. Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2022 đối với sinh viên hệ chính quy 16.05.2022
8. Thông báo Kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng Thạc sĩ năm 2022 13.05.2022
9. Thông báo v/v tổ chức Sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa học 12.05.2022
10. Thông báo V/v công tác sinh viên cuối khóa năm 2022, hệ chính quy 12.05.2022
11. Quyết định v/v thành lập Hội đông thi đua, khen thưởng và kỷ luật của sinh viên Trường ĐHKH năm học 2021-2022 26.04.2022
12. Quyết định v/v thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ đại học chính quy Trường ĐHKH năm học 2021-2022 26.04.2022
13. Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét duyệt học bổng khuyến khích học tập Trường ĐHKH năm học 2021-2022 26.04.2022
14. Thông báo v/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên khóa 16,17,18,19 08.04.2022
15. Thông báo v/v họp xét kỷ luật sinh viên vi phạm quy định Công tác HSSV học kỳ I năm học 2021-2022 08.04.2022
16. Thông báo V/v nhận thẻ BHYT HSSV năm 2022 29.03.2022
17. Thông báo V/v khảo sát mức độ hài lòng của người học về hiệu quả của các hoạt động phục vụ, hỗ trợ và giám sát của Phòng công tác HSSV 25.03.2022
18. Thông báo V/v khắc phục tồn tại trong công tác BHYT HSSV năm học 2021-2022 24.03.2022
19. Kế hoạch tiêm chủng vắc xin Moderna phòng Covid-19 cho sinh viên 09.03.2022
20. Thông báo vv tiếp nhận giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2022 và bổ sung hồ sơ chế độ chính sách trong học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 03.03.2022