Phòng Công tác HSSV | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo v/v tiếp nhận người học trở lại Trường đào tạo tập trung đối với sinh viên khóa 16,17,18. 19.10.2021
2. Thông báo V/v lập danh sách sinh viên tham dự Lễ khai giảng năm học 2021-2022 19.10.2021
3. Thông báo V/v khen thưởng sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi năm học 2020-2021. 17.10.2021
4. Thông báo v/v tiếp nhận người học trở lại Trường đào tạo tập trung đối với sinh viên khóa 19 15.10.2021
5. Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Trợ lý Công tác sinh viên năm học 2021-2022 13.10.2021
6. Kế hoạch v/v đón sinh viên khóa 19 trở lại học tập tại Trường. 13.10.2021
7. Thông báo v/v tiếp nhận người học trở lại Trường đào tạo tập trung đối với sinh viên khóa 19 12.10.2021
8. Thông báo v/v nhận hồ sơ xét chế độ chính sách học kỳ I năm học 2021-2022 cho sinh viên các khóa 16, 17, 18, 19 12.10.2021
9. Thông báo v/v đăng kí thi đua năm học 2021-2022 28.09.2021
10. Quyết định v/v tiếp nhận sinh viên chuyển trường. 23.09.2021
11. Thông báo v/v tổ chức Đại hội lớp năm học 2021-2022 17.09.2021
12. Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Giáo viên chủ nhiệm lớp khóa 16, 17, 18 năm học 2021-2022. 14.09.2021
13. Thông báo v/v họp xét kỷ luật sinh viên vi phạm quy định Công tác HSSV học kỳ II năm học 2020-2021. 11.09.2021
14. Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2021 đối với sinh viên hệ chính quy. 08.09.2021
15. Thông báo v/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên khóa 16,17,18 01.09.2021
16. Quyết định Ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên đại học hệ chính quy 31.08.2021
17. Thông báo v/v cử cán bộ tham gia công tác Trợ lý công tác học sinh sinh viên năm học 2021-2022 30.08.2021
18. Thông báo v/v hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp học kỳ I, năm học 2021-2022 27.08.2021
19. Thông báo v/v cử cán bộ tham gia công tác giáo viên chủ nhiệm năm học 2021-2022 24.08.2021
20. Quyết định v/v bổ sung danh sách Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc đón tiếp sinh viên Khóa 19 nhập học 23.08.2021