Phòng Công tác HSSV | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v cử sinh viên Kiều Phương Thảo tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Valladolid, Tây Ban Nha năm 2022. 22.07.2021
2. Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 15 hệ đại học chính quy, khóa học 2017-2020 22.07.2021
3. Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 15 hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2020 - 2021 22.07.2021
4. Thông báo V/v góp ý ban hành Quy định xét, cấp học bổng KKHT cho sinh viên hệ chính quy. 12.07.2021
5. Thông báo v/v lập danh sách đối tượng tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. 06.07.2021
6. Thông báo V/v cấp thẻ BHYT HSSV khi bị giảm thẻ đối tượng khác 02.07.2021
7. Quyết định v/v thành lập Ban khảo sát tình hình việc làm của sinh viên K14 tốt nghiệp năm 2020. 01.07.2021
8. Thông báo v/v tổ chức thi lại, học lại môn học GDQP và AN 30.06.2021
9. Quyết định ban hành Quy định về văn hóa học đường và quy tắc ứng xử của sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 30.06.2021
10. Thông báo V/v góp ý về dự thảo Quy định văn hóa học đường và quy tắc ứng xử của sinh viên 05.06.2021
11. Thông báo v/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên khóa 15 28.05.2021
12. Thông báo V/v triển khai nội dung sinh hoạt chính trị cuối khóa cho sinh viên K15 hệ chính quy năm 2021 26.05.2021
13. Thông báo v/v tạm dừng xuống trường do dịch bệnh Covid-19 26.05.2021
14. Thông báo V/v lùi thời gian nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2021 đối với sinh viên hệ chính quy. 25.05.2021
15. Thông báo một số nhiệm vụ của cử tri khi tham gia bầu cử. 19.05.2021
16. Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 15, 16, 17 và 18 học kỳ I năm học 2020-2021 19.05.2021
17. Thông báo v/v kích hoạt lại các tài khoản Agribank của sinh viên đã bị tạm khóa 15.05.2021
18. Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 15, 16, 17, 18 13.05.2021
19. Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2020-2021 theo Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC cho sinh viên hệ chính quy các khóa 15,16,17,18 13.05.2021
20. Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2020-2021 theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP cho sinh viên hệ chính quy các khóa 15,16,17,18 13.05.2021