Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
19/10/2021 Thông báo V/v lập danh sách sinh viên tham dự Lễ khai giảng năm học 2021-2022
17/10/2021 Thông báo V/v khen thưởng sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi năm học 2020-2021.
15/10/2021 Thông báo v/v tiếp nhận người học trở lại Trường đào tạo tập trung đối với sinh viên khóa 19
13/10/2021 Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Trợ lý Công tác sinh viên năm học 2021-2022
13/10/2021 Kế hoạch v/v đón sinh viên khóa 19 trở lại học tập tại Trường.
12/10/2021 Thông báo v/v tiếp nhận người học trở lại Trường đào tạo tập trung đối với sinh viên khóa 19
12/10/2021 Thông báo v/v nhận hồ sơ xét chế độ chính sách học kỳ I năm học 2021-2022 cho sinh viên các khóa 16, 17, 18, 19
28/09/2021 Thông báo v/v đăng kí thi đua năm học 2021-2022
23/09/2021 Quyết định v/v tiếp nhận sinh viên chuyển trường.
17/09/2021 Thông báo v/v tổ chức Đại hội lớp năm học 2021-2022
14/09/2021 Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Giáo viên chủ nhiệm lớp khóa 16, 17, 18 năm học 2021-2022.
11/09/2021 Thông báo v/v họp xét kỷ luật sinh viên vi phạm quy định Công tác HSSV học kỳ II năm học 2020-2021.
08/09/2021 Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2021 đối với sinh viên hệ chính quy.
01/09/2021 Thông báo v/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên khóa 16,17,18
31/08/2021 Quyết định Ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên đại học hệ chính quy