Phòng Công tác HSSV | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định ban hành Quy định về văn hóa học đường và quy tắc ứng xử của sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 30.06.2021
2. Thông báo V/v góp ý về dự thảo Quy định văn hóa học đường và quy tắc ứng xử của sinh viên 05.06.2021
3. Thông báo v/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên khóa 15 28.05.2021
4. Thông báo V/v triển khai nội dung sinh hoạt chính trị cuối khóa cho sinh viên K15 hệ chính quy năm 2021 26.05.2021
5. Thông báo v/v tạm dừng xuống trường do dịch bệnh Covid-19 26.05.2021
6. Thông báo V/v lùi thời gian nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2021 đối với sinh viên hệ chính quy. 25.05.2021
7. Thông báo một số nhiệm vụ của cử tri khi tham gia bầu cử. 19.05.2021
8. Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 15, 16, 17 và 18 học kỳ I năm học 2020-2021 19.05.2021
9. Thông báo v/v kích hoạt lại các tài khoản Agribank của sinh viên đã bị tạm khóa 15.05.2021
10. Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 15, 16, 17, 18 13.05.2021
11. Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2020-2021 theo Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC cho sinh viên hệ chính quy các khóa 15,16,17,18 13.05.2021
12. Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2020-2021 theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP cho sinh viên hệ chính quy các khóa 15,16,17,18 13.05.2021
13. Quyết định v/v chi trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 15,16,17,18 13.05.2021
14. Thông báo v/v tiếp tục triển khai công tác bầu cử trong điều kiện học tập trực tuyến. 10.05.2021
15. Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 15,16,17 và 18 học kỳ I năm học 2020-2021 06.05.2021
16. Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2021 đối với sinh viên hệ chính quy 06.05.2021
17. Thông báo v/v tạm dừng xuống trường do dịch bệnh Covid-19 02.05.2021
18. Quyết định v/v cho sinh viên Vũ Trang Ngọc Anh chuyển khóa đào tạo 29.03.2021
19. Thông báo Đề nghị phối hợp trong công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 25.03.2021
20. Quyết định v/v đồng ý cho sinh viên Phan Thị Thu Hà được quay trở lại học tập 25.03.2021