Phòng Công tác HSSV | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo v/v triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong Ký túc xá. 03.11.2021
2. Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho sinh viên đợt 1, năm 2021. 02.11.2021
3. Thông báo v/v kê khai thông tin để tiêm vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 cho sinh viên các khóa 16,17,18 và 19. 28.10.2021
4. Thông báo V/v cấp thẻ BHYT HSSV năm học 2021-2022. 27.10.2021
5. Kế hoạch v/v chuẩn bị đón sinh viên Khóa 16,17,18 trở lại học tập tại Trường. 22.10.2021
6. Thông báo v/v tiếp nhận người học trở lại Trường đào tạo tập trung đối với sinh viên khóa 16,17,18. 19.10.2021
7. Thông báo V/v lập danh sách sinh viên tham dự Lễ khai giảng năm học 2021-2022 19.10.2021
8. Thông báo V/v khen thưởng sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi năm học 2020-2021. 17.10.2021
9. Thông báo v/v tiếp nhận người học trở lại Trường đào tạo tập trung đối với sinh viên khóa 19 15.10.2021
10. Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Trợ lý Công tác sinh viên năm học 2021-2022 13.10.2021
11. Kế hoạch v/v đón sinh viên khóa 19 trở lại học tập tại Trường. 13.10.2021
12. Thông báo v/v tiếp nhận người học trở lại Trường đào tạo tập trung đối với sinh viên khóa 19 12.10.2021
13. Thông báo v/v nhận hồ sơ xét chế độ chính sách học kỳ I năm học 2021-2022 cho sinh viên các khóa 16, 17, 18, 19 12.10.2021
14. Thông báo v/v đăng kí thi đua năm học 2021-2022 28.09.2021
15. Quyết định v/v tiếp nhận sinh viên chuyển trường. 23.09.2021
16. Thông báo v/v tổ chức Đại hội lớp năm học 2021-2022 17.09.2021
17. Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Giáo viên chủ nhiệm lớp khóa 16, 17, 18 năm học 2021-2022. 14.09.2021
18. Thông báo v/v họp xét kỷ luật sinh viên vi phạm quy định Công tác HSSV học kỳ II năm học 2020-2021. 11.09.2021
19. Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2021 đối với sinh viên hệ chính quy. 08.09.2021
20. Thông báo v/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên khóa 16,17,18 01.09.2021