Phòng Công tác HSSV | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo vv tiếp nhận giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2022 và bổ sung hồ sơ chế độ chính sách trong học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 03.03.2022
2. Thông báo v/v sinh viên chính quy quay trở lại học tập tại Trường sau kỳ nghỉ Tết 11.02.2022
3. Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 mũi 2,3 Cho sinh viên tiêm mũi 1, 2 Pfizer 11.02.2022
4. Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2022 đối với sinh viên hệ chính quy. 10.02.2022
5. Kế hoạch v/v chuẩn bị đón sinh viên trở lại học tập tại Trường sau nghỉ Tết Nhâm Dần. 27.01.2022
6. Thông báo V/v thống kê người học ở lại Trường dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 14.01.2022
7. Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 mũi 2,3 cho sinh viên tiêm mũi 1,2 Pfizer - Verocell 13.01.2022
8. Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 16,17 và 18 học kỳ II năm học 2020-2021 05.01.2022
9. Quyết định v/v khen thưởng đối với tập thể lớp đạt danh hiệu tiên tiến, tập thể lớp đạt danh hiệu xuất sắc năm học 2020-2021. 01.01.2022
10. Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 16,17 và 18 học kỳ II năm học 2020-2021 01.01.2022
11. Quyết định v/v đồng ý cho sinh viên Nguyễn Thị Thanh Tâm được quay trở lại học tập 01.01.2022
12. Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 mũi 2 cho sinh viên tiêm mũi 1 Pfizer 15.12.2021
13. Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 mũi 2 cho sinh viên tiêm mũi 1 AstraZenca 15.12.2021
14. Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Giáo viên chủ nhiệm lớp Khóa 19 năm học 2021-2022 10.12.2021
15. Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, mũi 2 cho sinh viên (dành cho sinh viên tiêm mũi 1 Vero Cell) 02.12.2021
16. Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Giáo viên chủ nhiệm lớp Khóa 19 năm học 2021-2022 01.12.2021
17. Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Trợ lý Công tác sinh viên năm học 2021-2022 01.12.2021
18. Thông báo V/v lập danh sách sinh viên tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác 25.11.2021
19. Thông báo V/v triển khai học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh cho SV VLVH năm 2021. 12.11.2021
20. Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 đợt 2 cho sinh viên, năm 2021. 10.11.2021