Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
20/02/2023 Quyết định v/v thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ đại học chính quy Trường Đại học Khoa học năm học 2022-2023
16/02/2023 V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2023 đối với sinh viên hệ chính quy
25/05/2022 Thông báo v/v hướng dẫn sinh viên các khóa cập nhật thông tin cá nhân, thông tin Nội - Ngoại trú thông qua công sinh viên
24/05/2022 Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của 09 sinh viên khóa 16 học kỳ II năm học 2021-2022
24/05/2022 Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh vien khóa 16,17, 18 và 19 học kỳ I năm học 2021-2022
13/08/2022 Kế hoạch v/v tổ chức tuần sinh hoạt công dân Học sinh sinh viên năm học 2022-2023
10/08/2022 Thông báo v/v đăng ký ở Ký túc xá năm học 2022-2023
10/08/2022 Thông báo v/v sinh viên nội trú lấy lại đồ gửi tại Ký túc xá
01/08/2022 Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng cử nhân đợt tháng 6 năm 2022
26/07/2022 Quyết định v/v chi học bổng đối với sinh viên Trường ĐHKH đạt thành tích cao trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021
26/07/2022 Quyết định v/v chi học bổng đối với sinh viên Trường ĐHKH có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021
26/07/2022 Quyết định v/v cử sinh viên Trần Ngọc Huế tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Valladolid, Tây Ban Nha năm 2022
16/07/2022 Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 16 hệ đại học chính quy, khóa học 2018-2022
16/07/2022 Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 16 học kỳ II năm học 2021-2022
20/06/2022 Thông báo lịch trả bằng tốt nghiệp hệ chính quy đợt tháng 3/2022