Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
12/03/2021 Thông báo v/v họp xét kỷ luật sinh viên vi phạm quy định Công tác HSSV học kỳ I năm học 2020-2021
09/03/2021 Thông báo V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2020-2021 đối với sinh viên khóa 15,16,17 và 18
05/03/2021 Thông báo v/v hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp học kỳ II, năm học 2020-2021
04/03/2021 Thông báo v/v sinh viên trở lại Trường học tập sau đợt nghỉ dịch bệnh Covid-19
24/02/2021 Quyết định sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1035/QĐ-ĐHKH ngày 23/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy
24/02/2021 Thông báo V/v bổ sung hình thức nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2021 đối với sinh viên hệ chính quy
03/02/2021 Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2021 đối với sinh viên hệ chính quy.
29/01/2021 Thông báo v/v hoàn thiện hồ sơ nhập học đối với sinh viên khóa 17,18
29/01/2021 Thông báo v/v cho người học nghỉ Tết Nguyên đán Tân sửu năm 2021.
24/01/2021 Quyết định v/v khen thưởng đối với sinh viên Giỏi tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH.
12/01/2021 Quyết định v/v chi học bổng đối với sinh viên Trường ĐHKH có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020.
09/01/2021 Thông báo v/v lập danh sách sinh viên ở KTX học kì II năm học 2020-2021
07/01/2021 Thông báo v/v hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp học kỳ II, năm học 2020-2021
05/01/2021 Thông báo v/v cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra đối với học viên Cao học đợt thi tháng 11 năm 2020.
24/12/2020 Quyết định v/v cử sinh viên Nguyễn Đức Hiếu dự Lễ tuyên dương HSSV xuất sắc tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh năm 2020