Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
27/11/2020 Thông báo V/v lập danh sách sinh viên tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác.
25/11/2020 Quyết định Ban hành Quy định quản lý sinh viên ngoại trú hệ chính quy Trường ĐHKH - ĐHTN
25/11/2020 Quyết định v/v thành lập đoàn kiểm tra sinh viên ngoại trú học kỳ I năm học 2020-2021.
25/11/2020 Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Lễ khai giảng lớp liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Công tác xã hội - Khóa 2020-2023
19/11/2020 Thông báo V/v thu BHYT bắt buộc cho sinh viên.
13/11/2020 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Lễ tổng kết và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt tháng 11 năm 2020
12/11/2020 Quyết định về việc khen thưởng đối với nghiên cứu sinh, học viên cao học có thành tích cao trong quá trình học tập và nghiên cứu năm 2020
09/11/2020 Thông báo V/v Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và kỷ niệm Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020
09/11/2020 Thông báo Kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2020
04/11/2020 Thông báo V/v đề nghị khen thưởng sinh viên tiêu biểu năm học 2019-2020
04/11/2020 Thông báo v/v nhận hồ sơ xét chế độ chính sách học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên khóa 18.
04/11/2020 Quyết định v/v chi trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 15,16,17
04/11/2020 Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2020-2021 theo Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC cho sinh viên hệ chính quy các khóa 15,16,17.
04/11/2020 Quyết định v/v miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 15,16,17.
04/11/2020 Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên Khóa 15,16 và 17 học kỳ II năm học 2019-2020