Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
17/09/2020 Quyết định v/v khen thưởng đối với sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Giỏi tốt nghiệp đại học hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức VLVH đợt tháng 7 năm 2020
15/09/2020 Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 14 học kỳ II năm học 2019-2020
11/09/2020 Thông báo v/v nhận hồ sơ xét chế độ chính sách học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên các khóa 15, 16, 17 ,18.
08/09/2020 Thông báo v/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với sinh viên khóa 15,16 và 17
08/09/2020 Thông báo v/v họp xét kỷ luật sinh viên vi phạm quy định Công tác HSSV học kỳ II năm học 2019-2020.
07/09/2020 Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc đón tiếp sinh viên Khóa 18 nhập học.
01/09/2020 Kế hoạch v/v đón tiếp sinh viên khóa 18 nhập học.
28/08/2020 Quyết định v/v khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Giỏi.
27/08/2020 Quyết định v/v tiếp nhận sinh viên chuyển trường
27/08/2020 Thông báo v/v đăng ký ở Ký túc xá năm học 2020-2021.
25/08/2020 Thông báo v/v tổ chức Đại hội lớp năm học 2020 -2021.
21/08/2020 Quyết định v/v khen thưởng đối với sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc sinh viên Giỏi tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2020.
21/08/2020 Kế hoạch về việc chuẩn bị đón sinh viên trở lại học tập tại Trường
18/08/2020 Thông báo v/v thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID - 19 với sinh viên đầu năm học mới
18/08/2020 Kế hoạch v/v tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ công tác sinh viên năm học 2020-2021