Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
25/09/2023 Quyết định vv ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng diện tích Nhà làm việc - diện tích làm việc của các chức danh và diện tích sử dụng chung của Trường ĐHKH - ĐHTN
12/05/2023 V/v tham gia góp ý Dự thảo Quy trình mua sắm, sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng và nâng cấp tài sản tại Trường ĐHKH
20/06/2022 Quyết định ban hành Quy định sử dụng thiết bị, hóa chất để thực hành, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Khoa học.
24/01/2022 Thông báo v/v niêm phong phòng học, phòng làm việc, phòng ở sinh viên trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022
27/08/2021 Thông báo mất điện
17/08/2021 Thông báo v/v đăng ký dạy online tại giảng đường
04/08/2021 Thông báo về việc sử dụng thẻ ra, vào cơ quan đối với xe ô tô của Cán bộ viên chức - Người lao động Trường Đại học Khoa học
29/07/2021 Thông báo vv cung cấp biển số xe ô tô của CBVC - NLĐ để làm biển ra vào cơ quan
09/03/2021 Thông báo V/v tham gia góp ý dự thảo Quy định đảm bảo an ninh, trật tự và quy chế thường trực, bảo vệ tại Trường ĐHKH
28/01/2021 Thông báo v/v Niêm phong tài sản tại các đơn vị
28/12/2020 Thông báo v/v bán thanh lý tài sản đã qua sử dụng năm 2020.
09/10/2020 Quyết định ban hành Quy định quản lý, tiếp nhận, mua sắm, khai thác và sử dụng tài sản tại Trường Đại học Khoa học.
20/08/2020 Thông báo V/v tham gia góp ý dự thảo Quy định "Quản lý, tiếp nhận, mua sắm, khai thác và sử dụng tài sản tại Trường Đại học Khoa học"
17/07/2020 Thông báo V/v tham gia góp ý dự thảo Quy định quản lý, sử dụng hệ thống Camera giám sát tại Trường ĐHKH.
28/04/2020 Thông báo v/v cắt điện thoại cố định Trưởng các đơn vị trong Trường, máy Fax và một số đơn vị không có nhu cầu sử dụng.