Phòng Quản trị - Phục vụ | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo mất điện 27.08.2021
2. Thông báo v/v đăng ký dạy online tại giảng đường 17.08.2021
3. Thông báo về việc sử dụng thẻ ra, vào cơ quan đối với xe ô tô của Cán bộ viên chức - Người lao động Trường Đại học Khoa học 04.08.2021
4. Thông báo vv cung cấp biển số xe ô tô của CBVC - NLĐ để làm biển ra vào cơ quan 29.07.2021
5. Thông báo V/v tham gia góp ý dự thảo Quy định đảm bảo an ninh, trật tự và quy chế thường trực, bảo vệ tại Trường ĐHKH 09.03.2021
6. Thông báo v/v Niêm phong tài sản tại các đơn vị 28.01.2021
7. Thông báo v/v bán thanh lý tài sản đã qua sử dụng năm 2020. 28.12.2020
8. Quyết định ban hành Quy định quản lý, tiếp nhận, mua sắm, khai thác và sử dụng tài sản tại Trường Đại học Khoa học. 09.10.2020
9. Thông báo V/v tham gia góp ý dự thảo Quy định "Quản lý, tiếp nhận, mua sắm, khai thác và sử dụng tài sản tại Trường Đại học Khoa học" 20.08.2020
10. Thông báo V/v tham gia góp ý dự thảo Quy định quản lý, sử dụng hệ thống Camera giám sát tại Trường ĐHKH. 17.07.2020
11. Thông báo v/v cắt điện thoại cố định Trưởng các đơn vị trong Trường, máy Fax và một số đơn vị không có nhu cầu sử dụng. 28.04.2020
12. Thông báo (lần 2) v/v các đơn vị bổ sung minh chứng thiếu tài sản khi kiểm kê năm 2019. 28.04.2020
13. Thông báo V/v các đơn vị thiếu tài sản khi kiểm kê và đơn vị chưa kiểm kê. 03.01.2020
14. Quyết định v/v bàn giao quản lý và sử dụng phòng làm việc. 26.09.2019
15. Thông báo mất điện 05.09.2019
16. Thông báo mất điện 17.05.2019
17. Thông báo mất điện. 17.11.2018
18. Thông báo mất điện 27.09.2018
19. Thông báo V/v chấp hành sử dụng trang thiết bị nhà nước đúng mục đích. 13.07.2018
20. Thông báo mất điện. 24.04.2018