Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
31/05/2023 V/v góp ý vào Dự thảo Quy định đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường Đại học Khoa học
15/05/2023 Kế hoạch tập huấn cho cán bộ tham gia xây dựng bài giảng E-lerning của chương trình bồi dưỡng chứng chỉ thiết bị, thí nghiệm
10/05/2023 V/v cử cán bộ tham gia công tác tổ chức thi CĐR Ngoại ngữ đối với học viên cao học đợt tháng 5 năm 2023
15/04/2023 V/v góp ý vào Dự thảo Quy chế về Quản lý người nước ngoài học tập tiếng Việt dự bị tại Trường ĐHKH
31/03/2023 Quyết định vv thành lập Ban phê duyệt dữ liệu công khai Trường ĐHKH năm 2023
13/03/2023 V/v đăng ký học viên học bồi dưỡng tiếng Việt ở KTX
09/11/2022 Công văn về việc xin ý kiến góp ý dự thảo: Quy định bảo mật, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Trường Đại học Khoa học
08/08/2022 Thông báo tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên chính quy trường Đại học Khoa học đợt tháng 9 năm 2022
08/08/2022 Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh thư viện hạng III
08/08/2022 Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong trường trung học và trường chuyên biệt công lập đợt tháng 8 năm 2022
17/06/2022 Thông báo V/v cử cán bộ tham gia công tác tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt tháng 6 năm 2022
15/06/2022 Thông báo v/v đã khắc phục sự cố máy chủ phần mềm quản lý đào tạo IU
02/06/2022 Thông báo V/v máy chủ phần mềm quản lý đào tạo IU tại ĐHTN xảy ra sự cố.
31/05/2022 Thông báo V/v cử cán bộ tham gia công tác tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt tháng 6 năm 2022
12/05/2022 Thông báo V/v cử cán bộ tham gia công tác tổ chức thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho học viên cao học đợt tháng 5 năm 2022