Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo về việc tổ chức thi đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài đợt tháng 10 năm 2022 14.09.2022
2. Thông báo tổ chức thi sát hạch Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với học viên cao học Trường Đại học Khoa học đợt thi tháng 10 năm 2022 13.09.2022
3. Thông báo Về việc tổ chức thi đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill from Cambridge đợt tháng 10 năm 2022 30.08.2022
4. Thông báo tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên chính quy trường Đại học Khoa học đợt tháng 9 năm 2022 08.08.2022
5. Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh thư viện hạng III 08.08.2022
6. Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong trường trung học và trường chuyên biệt công lập đợt tháng 8 năm 2022 08.08.2022
7. Thông báo V/v cử cán bộ tham gia công tác tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt tháng 6 năm 2022 17.06.2022
8. Thông báo v/v đã khắc phục sự cố máy chủ phần mềm quản lý đào tạo IU 15.06.2022
9. Thông báo V/v máy chủ phần mềm quản lý đào tạo IU tại ĐHTN xảy ra sự cố. 02.06.2022
10. Thông báo V/v cử cán bộ tham gia công tác tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt tháng 6 năm 2022 31.05.2022
11. Thông báo V/v cử cán bộ tham gia công tác tổ chức thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho học viên cao học đợt tháng 5 năm 2022 12.05.2022
12. Thông báo tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên chính quy Trường Đại học Khoa học đợt tháng 6 năm 2022 11.05.2022
13. Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị thí nghiệm đợt tháng 4-2022 14.04.2022
14. Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng chức danh Phương pháp viên hạng III 14.04.2022
15. Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Di sản viên hạng III 14.04.2022
16. Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Hướng dẫn viên văn hóa hạng III 14.04.2022
17. Thông báo Tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế đợt tháng 6-2022 14.04.2022
18. Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt tháng 5 năm 2022 14.04.2022
19. Thông báo tổ chức thi sát hạch Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với học viên cao học Trường ĐHKH đợt thi tháng 5/2022 07.04.2022
20. Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 05.04.2022