Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo v/v gỡ bỏ các thiết bị phát sóng wifi tại nhà hiệu bộ Trường ĐHKH 20.10.2021
2. Quyết định ban hành Quy định mã hóa và sử dụng mã cho hệ thống cơ sở dữ liệu Trường ĐHKH 13.10.2021
3. Thông báo V/v cử cán bộ tham gia công tác tổ chức thi chuẩn đầu ra cho sinh viên đợt tháng 9 năm 2021. 17.09.2021
4. Thông báo tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với học viên cao học trường ĐHKH đợt tháng 9/2021 16.09.2021
5. Thông báo tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên chính quy trường ĐHKH đợt tháng 10/2021 15.09.2021
6. Quyết định v/v công nhân kết quả và cấp giấy chứng nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho sinh viên của trường ĐHKH đợt thi tháng 8 năm 2021 10.09.2021
7. Quyết định v/v công nhân kết quả và cấp giấy chứng nhận Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản cho sinh viên của trường ĐHKH đợt thi tháng 8 năm 2021 10.09.2021
8. Thông báo lịch thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên hệ đại học chính quy đợt tháng 8 năm 2021 30.07.2021
9. Thông báo V/v góp ý vào Dự thảo đề án tổ chức thi và cấp chứng nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên, học viên của Trường ĐHKH 17.06.2021
10. Thông báo V/v bổ sung tài liệu đợt 1 năm học 2021-2022 29.05.2021
11. Thông báo V/v tạm hoãn lịch thi sát hạch chuẩn đầu ra đối với sinh viên hệ đại học chính quy đợt tháng 6 năm 2021 26.05.2021
12. Thông báo V/v góp ý vào Dự thảo Quy định tạm thời về tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho sinh viên, học viên của Trường Đại học Khoa học 21.05.2021
13. Thông báo V/v cử cán bộ tham gia Ban chỉ đạo, tổ chuyên môn và nhóm giúp việc đề án: Chuyển đổi số Trường Đại học Khoa học 15.05.2021
14. Thông báo tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học cho sinh viên hệ chính quy trường Đại học Khoa học đợt tháng 6/2021 10.05.2021
15. Kế hoạch thi chuẩn đầu ra cho sinh viên, học viên cao học của Trường Đại học Khoa học năm học 2021-2022. 10.05.2021
16. Quyết định v/v công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận Ngoại ngữ nội bộ cho học viên cao học của Trường ĐHKH đợt thi ngày 25/4/2021 29.04.2021
17. Thông báo V/v bàn giao tài liệu, giáo trình 07.04.2021
18. Thông báo V/v cử cán bộ tham gia công tác tổ chức thi chuẩn đầu ra cho sinh viên đợt tháng 4 năm 2021. 06.04.2021
19. Thông báo tổ chức lớp Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đợt tháng 4/2021 06.04.2021
20. Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính đợt tháng 4/2021 29.03.2021