Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo lịch thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên hệ đại học chính quy đợt tháng 8 năm 2021 30.07.2021
2. Thông báo V/v góp ý vào Dự thảo đề án tổ chức thi và cấp chứng nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên, học viên của Trường ĐHKH 17.06.2021
3. Thông báo V/v bổ sung tài liệu đợt 1 năm học 2021-2022 29.05.2021
4. Thông báo V/v tạm hoãn lịch thi sát hạch chuẩn đầu ra đối với sinh viên hệ đại học chính quy đợt tháng 6 năm 2021 26.05.2021
5. Thông báo V/v góp ý vào Dự thảo Quy định tạm thời về tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho sinh viên, học viên của Trường Đại học Khoa học 21.05.2021
6. Thông báo V/v cử cán bộ tham gia Ban chỉ đạo, tổ chuyên môn và nhóm giúp việc đề án: Chuyển đổi số Trường Đại học Khoa học 15.05.2021
7. Thông báo tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học cho sinh viên hệ chính quy trường Đại học Khoa học đợt tháng 6/2021 10.05.2021
8. Kế hoạch thi chuẩn đầu ra cho sinh viên, học viên cao học của Trường Đại học Khoa học năm học 2021-2022. 10.05.2021
9. Quyết định v/v công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận Ngoại ngữ nội bộ cho học viên cao học của Trường ĐHKH đợt thi ngày 25/4/2021 29.04.2021
10. Thông báo V/v bàn giao tài liệu, giáo trình 07.04.2021
11. Thông báo V/v cử cán bộ tham gia công tác tổ chức thi chuẩn đầu ra cho sinh viên đợt tháng 4 năm 2021. 06.04.2021
12. Thông báo tổ chức lớp Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đợt tháng 4/2021 06.04.2021
13. Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính đợt tháng 4/2021 29.03.2021
14. Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III), Giảng viên chính (hạng II) đợt tháng 4/2021 29.03.2021
15. Thông báo tuyển sinh các chương trình bồi dưỡng, cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm năm 2021 (đợt 1) 22.03.2021
16. Thông báo v/v chưa nộp học phí đợt 1 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa 1 ( khóa học 2021-2022) tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên. 17.03.2021
17. Lịch thi, danh sách thi chuẩn đầu ra cho sinh viên hệ đại học chính quy đợt tháng 3 năm 2021 09.03.2021
18. Quyết định v/v thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Thiết kế và xây dựng bài giảng điện tử Elearning lần 1 tại Trường Đại học Khoa học năm 2021 01.03.2021
19. Quyết định v/v thành lập Tổ Thư ký Cuộc thi Thiết kế và xây dựng bài giảng điện tử Elearning lần 1 tại Trường Đại học Khoa học năm 2021. 01.03.2021
20. Thông báo V/v cung cấp tài khoản Microft Office 365 cho sinh viên 26.02.2021