Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
09/11/2022 Công văn về việc xin ý kiến góp ý dự thảo: Quy định bảo mật, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Trường Đại học Khoa học
08/08/2022 Thông báo tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên chính quy trường Đại học Khoa học đợt tháng 9 năm 2022
08/08/2022 Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh thư viện hạng III
08/08/2022 Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong trường trung học và trường chuyên biệt công lập đợt tháng 8 năm 2022
17/06/2022 Thông báo V/v cử cán bộ tham gia công tác tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt tháng 6 năm 2022
15/06/2022 Thông báo v/v đã khắc phục sự cố máy chủ phần mềm quản lý đào tạo IU
02/06/2022 Thông báo V/v máy chủ phần mềm quản lý đào tạo IU tại ĐHTN xảy ra sự cố.
31/05/2022 Thông báo V/v cử cán bộ tham gia công tác tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt tháng 6 năm 2022
12/05/2022 Thông báo V/v cử cán bộ tham gia công tác tổ chức thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho học viên cao học đợt tháng 5 năm 2022
11/05/2022 Thông báo tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên chính quy Trường Đại học Khoa học đợt tháng 6 năm 2022
14/04/2022 Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị thí nghiệm đợt tháng 4-2022
14/04/2022 Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng chức danh Phương pháp viên hạng III
14/04/2022 Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Di sản viên hạng III
14/04/2022 Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Hướng dẫn viên văn hóa hạng III
14/04/2022 Thông báo Tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế đợt tháng 6-2022