Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v cử cán bộ tham gia công tác tổ chức thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho học viên cao học đợt tháng 5 năm 2022 12.05.2022
2. Thông báo tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên chính quy Trường Đại học Khoa học đợt tháng 6 năm 2022 11.05.2022
3. Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị thí nghiệm đợt tháng 4-2022 14.04.2022
4. Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng chức danh Phương pháp viên hạng III 14.04.2022
5. Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Di sản viên hạng III 14.04.2022
6. Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Hướng dẫn viên văn hóa hạng III 14.04.2022
7. Thông báo Tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế đợt tháng 6-2022 14.04.2022
8. Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt tháng 5 năm 2022 14.04.2022
9. Thông báo tổ chức thi sát hạch Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với học viên cao học Trường ĐHKH đợt thi tháng 5/2022 07.04.2022
10. Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 05.04.2022
11. Thông báo tổ chứ thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên chính quy Trường Đại học Khoa học đợt tháng 3 năm 2022 26.02.2022
12. Thông báo sách mới 15.02.2022
13. Kế hoạch thi chuẩn đầu ra cho sinh viên, học viên cao học của Trường ĐHKH năm học 2022-2023. 14.02.2022
14. Thông báo tuyển sinh các chương trình bồi dưỡng, cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm năm 2022 (đợt 1) 20.01.2022
15. Thông báo V/v cử cán bộ tham gia công tác tổ chức thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho sinh viên chính quy đợt tháng 1 năm 2022 27.12.2021
16. Thông báo V/v thu hồi sách 22.12.2021
17. Thông báo V/v bổ sung tài liệu đợt 2 năm học 2021-2022 22.12.2021
18. Quyết định v/v công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận Tiếng Anh trình độ B1 nội bộ cho học viên cao học của Trường ĐHKH đợt thi ngày 14/11/2021 21.12.2021
19. Thông báo V/v góp ý vào Dự thảo quy định về tổ chức thi và cấp chứng nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho sinh viên, học viên Trường Đại học Khoa học bằng hình thức thi trực tuyến. 11.12.2021
20. Thông báo thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên chính quy Trường ĐHKH đợt tháng 12/2021 09.12.2021