Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
05/04/2024 V/v đăng ký xuất bản sách, giáo trình chào mừng kỉ niệm 30 năm thành lập ĐHTN
13/03/2024 Quyết định vv quy định mức thu học phí đối với các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm năm 2024 tại Trường ĐHKH
18/10/2023 V/v đính chính kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác chuyển đổi số tại các đơn vị
06/10/2023 V/v góp ý vào Quy chế tổ chức và hoạt động Thư viện Trường ĐHKH
19/09/2023 V/v bổ sung giáo trình, tài liệu tham khảo năm học 2023-2024
18/08/2023 Kế hoạch thi chuẩn đầu ra cho sinh viên, học viên cao học của Trường ĐHKH năm học 2023-2024
18/08/2023 Thông báo tổ chức thi sát hạch Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học đối với sinh viên chính quy của Trường Đại học Khoa học đợt tháng 9 năm 2023
31/05/2023 V/v góp ý vào Dự thảo Quy định đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường Đại học Khoa học
15/05/2023 Kế hoạch tập huấn cho cán bộ tham gia xây dựng bài giảng E-lerning của chương trình bồi dưỡng chứng chỉ thiết bị, thí nghiệm
10/05/2023 V/v cử cán bộ tham gia công tác tổ chức thi CĐR Ngoại ngữ đối với học viên cao học đợt tháng 5 năm 2023
15/04/2023 V/v góp ý vào Dự thảo Quy chế về Quản lý người nước ngoài học tập tiếng Việt dự bị tại Trường ĐHKH
31/03/2023 Quyết định vv thành lập Ban phê duyệt dữ liệu công khai Trường ĐHKH năm 2023
13/03/2023 V/v đăng ký học viên học bồi dưỡng tiếng Việt ở KTX
09/11/2022 Công văn về việc xin ý kiến góp ý dự thảo: Quy định bảo mật, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Trường Đại học Khoa học
08/08/2022 Thông báo tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên chính quy trường Đại học Khoa học đợt tháng 9 năm 2022