Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
17/06/2022 Thông báo V/v cử cán bộ tham gia công tác tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt tháng 6 năm 2022
15/06/2022 Thông báo v/v đã khắc phục sự cố máy chủ phần mềm quản lý đào tạo IU
02/06/2022 Thông báo V/v máy chủ phần mềm quản lý đào tạo IU tại ĐHTN xảy ra sự cố.
31/05/2022 Thông báo V/v cử cán bộ tham gia công tác tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt tháng 6 năm 2022
12/05/2022 Thông báo V/v cử cán bộ tham gia công tác tổ chức thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho học viên cao học đợt tháng 5 năm 2022
11/05/2022 Thông báo tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên chính quy Trường Đại học Khoa học đợt tháng 6 năm 2022
14/04/2022 Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị thí nghiệm đợt tháng 4-2022
14/04/2022 Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng chức danh Phương pháp viên hạng III
14/04/2022 Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Di sản viên hạng III
14/04/2022 Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Hướng dẫn viên văn hóa hạng III
14/04/2022 Thông báo Tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế đợt tháng 6-2022
14/04/2022 Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt tháng 5 năm 2022
07/04/2022 Thông báo tổ chức thi sát hạch Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với học viên cao học Trường ĐHKH đợt thi tháng 5/2022
05/04/2022 Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
26/02/2022 Thông báo tổ chứ thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên chính quy Trường Đại học Khoa học đợt tháng 3 năm 2022