Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v cử cán bộ tham gia công tác tổ chức thi chuẩn đầu ra cho sinh viên đợt tháng 4 năm 2021. 06.04.2021
2. Thông báo tổ chức lớp Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đợt tháng 4/2021 06.04.2021
3. Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính đợt tháng 4/2021 29.03.2021
4. Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III), Giảng viên chính (hạng II) đợt tháng 4/2021 29.03.2021
5. Thông báo tuyển sinh các chương trình bồi dưỡng, cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm năm 2021 (đợt 1) 22.03.2021
6. Thông báo v/v chưa nộp học phí đợt 1 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa 1 ( khóa học 2021-2022) tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên. 17.03.2021
7. Lịch thi, danh sách thi chuẩn đầu ra cho sinh viên hệ đại học chính quy đợt tháng 3 năm 2021 09.03.2021
8. Quyết định v/v thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Thiết kế và xây dựng bài giảng điện tử Elearning lần 1 tại Trường Đại học Khoa học năm 2021 01.03.2021
9. Quyết định v/v thành lập Tổ Thư ký Cuộc thi Thiết kế và xây dựng bài giảng điện tử Elearning lần 1 tại Trường Đại học Khoa học năm 2021. 01.03.2021
10. Thông báo V/v cung cấp tài khoản Microft Office 365 cho sinh viên 26.02.2021
11. Thông báo tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên Trường Đại học Khoa học đợt tháng 3/2021 24.02.2021
12. Thông báo V/v tổ chức Cuộc thi Thiết kế và xây dựng bài giảng điện tử Elearning lần 1 tại Trường Đại học Khoa học năm 2021 22.02.2021
13. Thông báo V/v góp ý vào Dự thảo Quy định về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh của Trường Đại học Khoa học. 15.01.2021
14. Thông báo V/v tập huấn xây dựng bài giảng Elearning cho các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn. 12.01.2021
15. Thông báo V/v làm thẻ và hỗ trợ làm thẻ tích hợp thư viện và TTHL cho cán bộ, giảng viên. 08.12.2020
16. Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong trường trung học và trường chuyên biệt công lập. 02.10.2020
17. Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch nội địa và quốc tế tháng 10/2020 02.10.2020
18. Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch nội địa và Quốc tế tháng 9/2020. 27.08.2020
19. Về việc góp ý vào Dự thảo Quy định tạm thời về tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin của Trường Đại học Khoa học 21.08.2020
20. Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo. 20.08.2020