Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch nội địa và quốc tế tháng 10/2020 02.10.2020
2. Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch nội địa và Quốc tế tháng 9/2020. 27.08.2020
3. Về việc góp ý vào Dự thảo Quy định tạm thời về tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin của Trường Đại học Khoa học 21.08.2020
4. Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo. 20.08.2020
5. Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS 20.08.2020
6. Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non 20.08.2020
7. Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT 20.08.2020
8. Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên 20.08.2020
9. Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học 20.08.2020
10. Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo 20.08.2020
11. Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học 20.08.2020
12. Thông báo V/v thống nhất mô hình thư viện Trường ĐHKH và di chuyển thư viện. 18.08.2020
13. Thông báo V/v làm thẻ tích hợp Thư viện & TTHL 18.08.2020
14. Thông báo tuyển sinh các chương trình bồi dưỡng, cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm năm 2020 (đợt 2) 23.07.2020
15. Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng công tác văn thư cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. 10.07.2020
16. Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập. 10.07.2020
17. Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng công tác thư viện cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông. 10.07.2020
18. Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch nội địa và Quốc tế tháng 7/2020. 09.07.2020
19. Thông báo tuyển sinh Lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập 10.06.2020
20. Thông báo tuyển sinh Lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng công tác văn thư cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông 10.06.2020