Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
16/04/2019 Quyết định Ban hành Quy định quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của Trường ĐHKH.
11/03/2019 Thông báo V/v sử dụng hệ thống email tên miền riêng TNUS.EDU.VN
11/03/2019 Thông báo V/v góp ý vào dự thảo quy định về việc quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của Trường ĐHKH.
22/12/2018 Báo cáo TK đề tài khoa học và công nghệ các cấp 2018
12/12/2018 Danh sách luận văn tốt nghiệp K12 - năm 2018
10/12/2018 Danh sách đề tài NCKH của sinh viên K13 - năm 2018
03/08/2018 Thông tư Quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao dẳng sư phạm
23/03/2018 Thông báo V/v lập danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo theo khung chương trình đào tạo.
07/03/2018 Thông báo V/v rà soát danh sách đăng ký biên soạn giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo.
06/03/2018 Thông báo V/v triển khai hệ thống Hội nghị truyền hình của Bộ GDĐT.
06/03/2018 Thông báo V/v hỗ trợ tài liệu xây dựng Thư viện nghiệp vụ Cảnh sát môi trường.
26/02/2018 Kết luận Hội nghị Tổng kết hoạt động Công nghệ thông tin - Thư viện năm 2017.
01/02/2018 Thông báo V/v bổ sung các chuẩn kỹ năng cơ bản về CNTT đối với CBVC trường ĐHKH.
26/01/2018 Thông báo V/v sử dụng phần mềm quản lý văn bản mới VOffice.
15/01/2018 Thông báo V/v tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản VOffice.