Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định Bạn hành Quy định về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong trường trung học và trường chuyên biệt công lập của trường Đại học Khoa học 28.05.2020
2. Lịch thi chứng chỉ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế đợt thi ngày 31 tháng 5 năm 2020 27.05.2020
3. Danh sách thí sinh dự thi kỳ thi cấp chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch nội địa, quốc tế đợt thi ngày 31 tháng 5 năm 2020 27.05.2020
4. Quyết định ban hành Quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế của Trường ĐHKH. 22.05.2020
5. Quyết định Ban hành Quy định về quản lý đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn trực tuyến của Trường ĐHKH. 15.05.2020
6. Quyết định Ban hành Quy định về quản lý đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn của Trường ĐHKH. 15.05.2020
7. Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thuộc Trường ĐHKH. 11.05.2020
8. Công văn V/v xây dựng chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong trường trung học và trường chuyên biệt công lập của Trường ĐHKH. 27.04.2020
9. Thông báo V/v góp ý vào Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường ĐHKH. 22.04.2020
10. Thông báo v/v lùi thời gian tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 3/2020. 24.03.2020
11. Thông báo V/v cấp địa chỉ Email @tnus.edu.vn cho sinh viên Trường ĐHKH. 12.03.2020
12. Thông báo v/v cử cán bộ tham gia tập huấn kỹ năng sử dụng hệ thống chia sẻ tài liệu và giảng dạy trực tuyến 11.03.2020
13. Thông báo V/v góp ý vào Dự thảo Quy định tạm thời về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng công tác thư viện cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông, công tác văn thư cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục viên c 10.03.2020
14. Thông báo V/v góp ý vào Dự thảo Quy định tạm thời về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong trường trung học và trường chuyên biệt công lập của Trường ĐHKH 10.03.2020
15. Thông báo V/v góp ý vào Dự thảo Quy định về " Tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế của Trường ĐHKH. 20.02.2020
16. Danh sách đề tài NCKH năm 2019 02.07.2019
17. Danh sách khóa luận tốt nghiệp K13 - 2019 02.07.2019
18. Quyết định Ban hành Quy định quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của Trường ĐHKH. 16.04.2019
19. Thông báo V/v sử dụng hệ thống email tên miền riêng TNUS.EDU.VN 11.03.2019
20. Thông báo V/v góp ý vào dự thảo quy định về việc quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của Trường ĐHKH. 11.03.2019