Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Danh sách khóa luận tốt nghiệp K13 - 2019 02.07.2019
2. Quyết định Ban hành Quy định quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của Trường ĐHKH. 16.04.2019
3. Thông báo V/v sử dụng hệ thống email tên miền riêng TNUS.EDU.VN 11.03.2019
4. Thông báo V/v góp ý vào dự thảo quy định về việc quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của Trường ĐHKH. 11.03.2019
5. Báo cáo TK đề tài khoa học và công nghệ các cấp 2018 22.12.2018
6. Danh sách luận văn tốt nghiệp K12 - năm 2018 12.12.2018
7. Danh sách đề tài NCKH của sinh viên K13 - năm 2018 10.12.2018
8. Thông tư Quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao dẳng sư phạm 03.08.2018
9. Thông báo V/v lập danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo theo khung chương trình đào tạo. 23.03.2018
10. Thông báo V/v rà soát danh sách đăng ký biên soạn giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo. 07.03.2018
11. Thông báo V/v triển khai hệ thống Hội nghị truyền hình của Bộ GDĐT. 06.03.2018
12. Thông báo V/v hỗ trợ tài liệu xây dựng Thư viện nghiệp vụ Cảnh sát môi trường. 06.03.2018
13. Kết luận Hội nghị Tổng kết hoạt động Công nghệ thông tin - Thư viện năm 2017. 26.02.2018
14. Thông báo V/v bổ sung các chuẩn kỹ năng cơ bản về CNTT đối với CBVC trường ĐHKH. 01.02.2018
15. Thông báo V/v sử dụng phần mềm quản lý văn bản mới VOffice. 26.01.2018
16. Thông báo V/v tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản VOffice. 15.01.2018
17. Danh sách khóa luận tốt nghiệp năm 2017 17.12.2017
18. Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ khóa 2015 - 2017 17.12.2017
19. Danh sách đề tài NCKH năm 2017 17.12.2017
20. Đề tài Khoa học & công nghệ các cấp 2015 - 2017 17.12.2017