Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
13/10/2021 Quyết định ban hành Quy định mã hóa và sử dụng mã cho hệ thống cơ sở dữ liệu Trường ĐHKH
17/09/2021 Thông báo V/v cử cán bộ tham gia công tác tổ chức thi chuẩn đầu ra cho sinh viên đợt tháng 9 năm 2021.
16/09/2021 Thông báo tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với học viên cao học trường ĐHKH đợt tháng 9/2021
15/09/2021 Thông báo tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên chính quy trường ĐHKH đợt tháng 10/2021
10/09/2021 Quyết định v/v công nhân kết quả và cấp giấy chứng nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho sinh viên của trường ĐHKH đợt thi tháng 8 năm 2021
10/09/2021 Quyết định v/v công nhân kết quả và cấp giấy chứng nhận Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản cho sinh viên của trường ĐHKH đợt thi tháng 8 năm 2021
30/07/2021 Thông báo lịch thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên hệ đại học chính quy đợt tháng 8 năm 2021
17/06/2021 Thông báo V/v góp ý vào Dự thảo đề án tổ chức thi và cấp chứng nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên, học viên của Trường ĐHKH
29/05/2021 Thông báo V/v bổ sung tài liệu đợt 1 năm học 2021-2022
26/05/2021 Thông báo V/v tạm hoãn lịch thi sát hạch chuẩn đầu ra đối với sinh viên hệ đại học chính quy đợt tháng 6 năm 2021
21/05/2021 Thông báo V/v góp ý vào Dự thảo Quy định tạm thời về tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho sinh viên, học viên của Trường Đại học Khoa học
15/05/2021 Thông báo V/v cử cán bộ tham gia Ban chỉ đạo, tổ chuyên môn và nhóm giúp việc đề án: Chuyển đổi số Trường Đại học Khoa học
10/05/2021 Thông báo tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học cho sinh viên hệ chính quy trường Đại học Khoa học đợt tháng 6/2021
10/05/2021 Kế hoạch thi chuẩn đầu ra cho sinh viên, học viên cao học của Trường Đại học Khoa học năm học 2021-2022.
29/04/2021 Quyết định v/v công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận Ngoại ngữ nội bộ cho học viên cao học của Trường ĐHKH đợt thi ngày 25/4/2021