Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
27/05/2020 Danh sách thí sinh dự thi kỳ thi cấp chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch nội địa, quốc tế đợt thi ngày 31 tháng 5 năm 2020
22/05/2020 Quyết định ban hành Quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế của Trường ĐHKH.
15/05/2020 Quyết định Ban hành Quy định về quản lý đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn trực tuyến của Trường ĐHKH.
15/05/2020 Quyết định Ban hành Quy định về quản lý đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn của Trường ĐHKH.
11/05/2020 Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thuộc Trường ĐHKH.
27/04/2020 Công văn V/v xây dựng chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong trường trung học và trường chuyên biệt công lập của Trường ĐHKH.
22/04/2020 Thông báo V/v góp ý vào Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường ĐHKH.
24/03/2020 Thông báo v/v lùi thời gian tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 3/2020.
12/03/2020 Thông báo V/v cấp địa chỉ Email @tnus.edu.vn cho sinh viên Trường ĐHKH.
11/03/2020 Thông báo v/v cử cán bộ tham gia tập huấn kỹ năng sử dụng hệ thống chia sẻ tài liệu và giảng dạy trực tuyến
10/03/2020 Thông báo V/v góp ý vào Dự thảo Quy định tạm thời về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng công tác thư viện cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông, công tác văn thư cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục viên c
10/03/2020 Thông báo V/v góp ý vào Dự thảo Quy định tạm thời về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong trường trung học và trường chuyên biệt công lập của Trường ĐHKH
20/02/2020 Thông báo V/v góp ý vào Dự thảo Quy định về " Tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế của Trường ĐHKH.
02/07/2019 Danh sách đề tài NCKH năm 2019
02/07/2019 Danh sách khóa luận tốt nghiệp K13 - 2019