Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
11/05/2020 Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thuộc Trường ĐHKH.
27/04/2020 Công văn V/v xây dựng chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong trường trung học và trường chuyên biệt công lập của Trường ĐHKH.
22/04/2020 Thông báo V/v góp ý vào Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường ĐHKH.
24/03/2020 Thông báo v/v lùi thời gian tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế tháng 3/2020.
12/03/2020 Thông báo V/v cấp địa chỉ Email @tnus.edu.vn cho sinh viên Trường ĐHKH.
11/03/2020 Thông báo v/v cử cán bộ tham gia tập huấn kỹ năng sử dụng hệ thống chia sẻ tài liệu và giảng dạy trực tuyến
10/03/2020 Thông báo V/v góp ý vào Dự thảo Quy định tạm thời về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng công tác thư viện cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông, công tác văn thư cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục viên c
10/03/2020 Thông báo V/v góp ý vào Dự thảo Quy định tạm thời về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong trường trung học và trường chuyên biệt công lập của Trường ĐHKH
20/02/2020 Thông báo V/v góp ý vào Dự thảo Quy định về " Tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế của Trường ĐHKH.
02/07/2019 Danh sách đề tài NCKH năm 2019
02/07/2019 Danh sách khóa luận tốt nghiệp K13 - 2019
16/04/2019 Quyết định Ban hành Quy định quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của Trường ĐHKH.
11/03/2019 Thông báo V/v sử dụng hệ thống email tên miền riêng TNUS.EDU.VN
11/03/2019 Thông báo V/v góp ý vào dự thảo quy định về việc quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của Trường ĐHKH.
22/12/2018 Báo cáo TK đề tài khoa học và công nghệ các cấp 2018