Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
05/04/2022 Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
26/02/2022 Thông báo tổ chứ thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên chính quy Trường Đại học Khoa học đợt tháng 3 năm 2022
15/02/2022 Thông báo sách mới
14/02/2022 Kế hoạch thi chuẩn đầu ra cho sinh viên, học viên cao học của Trường ĐHKH năm học 2022-2023.
20/01/2022 Thông báo tuyển sinh các chương trình bồi dưỡng, cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm năm 2022 (đợt 1)
27/12/2021 Thông báo V/v cử cán bộ tham gia công tác tổ chức thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho sinh viên chính quy đợt tháng 1 năm 2022
22/12/2021 Thông báo V/v thu hồi sách
22/12/2021 Thông báo V/v bổ sung tài liệu đợt 2 năm học 2021-2022
21/12/2021 Quyết định v/v công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận Tiếng Anh trình độ B1 nội bộ cho học viên cao học của Trường ĐHKH đợt thi ngày 14/11/2021
11/12/2021 Thông báo V/v góp ý vào Dự thảo quy định về tổ chức thi và cấp chứng nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho sinh viên, học viên Trường Đại học Khoa học bằng hình thức thi trực tuyến.
09/12/2021 Thông báo thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên chính quy Trường ĐHKH đợt tháng 12/2021
08/12/2021 Đăng ký dự tuyển lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính hệ không tập trung năm 2022 tại Trường Đại học Khoa học
01/12/2021 Thông báo v/v tạm dừng hoạt động các thiết bị hạ tầng mạng và máy chủ Trường ĐHKH
19/11/2021 Thông báo v/v tạm dừng hoạt động các thiết bị hạ tầng mạng và máy chủ phục vụ công tác thi công phòng máy chủ.
08/11/2021 Thông báo kế hoạch thi chuẩn đầu ra cho học viên cao học đợt tháng 11/2021.