TIN TỨC - SỰ KIỆN
TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG - NHÀ LÃNH ĐẠO LỖI LẠC, TRỌN ĐỜI VÌ NƯỚC, VÌ DÂN

20/07/2024

Trong suốt hành trình lãnh đạo đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định mình là một nhà lãnh đạo kiên định, tận tâm vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Việt Nam. Với tầm nhìn chiến lược và những quyết sách đúng đắn, ông không chỉ để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng nhân dân mà còn góp phần quan trọng vào việc củng cố niềm tin vào Đảng và Nhà nước. Chúng ta cùng nhau tưởng nhớ và vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một người lãnh đạo lỗi lạc, luôn đặt lợi ích của đất nước và nhân dân lên hàng đầu, để lại một di sản quý báu cho các thế hệ mai sau.

Xem thêm >>>
HÌNH ẢNH TNUS