Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
07/04/2021 Thông báo V/v bàn giao tài liệu, giáo trình
06/04/2021 Thông báo V/v cử cán bộ tham gia công tác tổ chức thi chuẩn đầu ra cho sinh viên đợt tháng 4 năm 2021.
06/04/2021 Thông báo tổ chức lớp Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đợt tháng 4/2021
29/03/2021 Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính đợt tháng 4/2021
29/03/2021 Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III), Giảng viên chính (hạng II) đợt tháng 4/2021
22/03/2021 Thông báo tuyển sinh các chương trình bồi dưỡng, cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm năm 2021 (đợt 1)
17/03/2021 Thông báo v/v chưa nộp học phí đợt 1 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa 1 ( khóa học 2021-2022) tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.
09/03/2021 Lịch thi, danh sách thi chuẩn đầu ra cho sinh viên hệ đại học chính quy đợt tháng 3 năm 2021
01/03/2021 Quyết định v/v thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Thiết kế và xây dựng bài giảng điện tử Elearning lần 1 tại Trường Đại học Khoa học năm 2021
01/03/2021 Quyết định v/v thành lập Tổ Thư ký Cuộc thi Thiết kế và xây dựng bài giảng điện tử Elearning lần 1 tại Trường Đại học Khoa học năm 2021.
26/02/2021 Thông báo V/v cung cấp tài khoản Microft Office 365 cho sinh viên
24/02/2021 Thông báo tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên Trường Đại học Khoa học đợt tháng 3/2021
22/02/2021 Thông báo V/v tổ chức Cuộc thi Thiết kế và xây dựng bài giảng điện tử Elearning lần 1 tại Trường Đại học Khoa học năm 2021
15/01/2021 Thông báo V/v góp ý vào Dự thảo Quy định về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh của Trường Đại học Khoa học.
12/01/2021 Thông báo V/v tập huấn xây dựng bài giảng Elearning cho các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.