Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
08/12/2020 Thông báo V/v làm thẻ và hỗ trợ làm thẻ tích hợp thư viện và TTHL cho cán bộ, giảng viên.
02/10/2020 Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong trường trung học và trường chuyên biệt công lập.
02/10/2020 Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch nội địa và quốc tế tháng 10/2020
27/08/2020 Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch nội địa và Quốc tế tháng 9/2020.
21/08/2020 Về việc góp ý vào Dự thảo Quy định tạm thời về tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin của Trường Đại học Khoa học
20/08/2020 Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo.
20/08/2020 Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS
20/08/2020 Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non
20/08/2020 Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT
20/08/2020 Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên
20/08/2020 Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học
20/08/2020 Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo
20/08/2020 Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học
18/08/2020 Thông báo V/v thống nhất mô hình thư viện Trường ĐHKH và di chuyển thư viện.
18/08/2020 Thông báo V/v làm thẻ tích hợp Thư viện & TTHL