Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
07/01/2021 Thông báo v/v hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp học kỳ II, năm học 2020-2021
05/01/2021 Thông báo v/v cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra đối với học viên Cao học đợt thi tháng 11 năm 2020.
24/12/2020 Quyết định v/v cử sinh viên Nguyễn Đức Hiếu dự Lễ tuyên dương HSSV xuất sắc tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh năm 2020
23/12/2020 Thông báo sinh viên hệ chính quy nhận bằng tốt nghiệp
15/12/2020 Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2020-2021 theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP cho sinh viên hệ chính quy khóa 18.
15/12/2020 Quyết định v/v chi trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy khóa 18
15/12/2020 Quyết định v/v miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 14,18
15/12/2020 Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2020-2021 theo Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC cho sinh viên hệ chính quy các khóa 14,18
10/12/2020 Thông kê người học khuyết tật tại đơn vị.
07/12/2020 Quyết định v/v khen thưởng đối với sinh viên Giỏi tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH.
07/12/2020 Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Trợ lý Công tác sinh viên năm học 2020-2021.
04/12/2020 Quyết định v/v thay đổi cán bộ tham gia Giáo viên chủ nhiệm năm 2020-2021.
04/12/2020 Quyết định v/v chi Học bổng đối với sinh viên Trường Đại học Khoa học đạt thành tích cao trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020.
03/12/2020 Thông báo V/v khai báo tình trạng sức khỏe của sinh viên.
03/12/2020 Quyết định về việc phân công cán bộ tham gia công tác Giáo viên chủ nhiệm lớp khóa 17 và 18 năm học 2020 - 2021