Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
06/05/2021 Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 15,16,17 và 18 học kỳ I năm học 2020-2021
06/05/2021 Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2021 đối với sinh viên hệ chính quy
02/05/2021 Thông báo v/v tạm dừng xuống trường do dịch bệnh Covid-19
29/03/2021 Quyết định v/v cho sinh viên Vũ Trang Ngọc Anh chuyển khóa đào tạo
25/03/2021 Thông báo Đề nghị phối hợp trong công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
25/03/2021 Quyết định v/v đồng ý cho sinh viên Phan Thị Thu Hà được quay trở lại học tập
25/03/2021 Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Trợ lý Công tác sinh viên năm học 2020-2021.
22/03/2021 Thông báo thống kê cựu người học thành đạt
22/03/2021 Quyết định v/v thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy năm học 2020-2021
22/03/2021 Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét duyệt học bổng khuyến khích học tập năm học 2020-2021
22/03/2021 Quyết định v/v thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật của sinh viên năm học 2020-2021
22/03/2021 Quyết định v/v đồng ý cho sinh viên Nguyễn Văn Việt được quay trở lại học tập.
22/03/2021 Quyết định v/v đồng ý cho sinh viên Nguyễn Thị Thanh Sơn được quay trở lại học tập.
19/03/2021 Thông báo Kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng Thạc sĩ năm 2021.
12/03/2021 Thông báo v/v họp xét kỷ luật sinh viên vi phạm quy định Công tác HSSV học kỳ I năm học 2020-2021