Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
13/08/2021 Kế hoạch vv đón tiếp sinh viên K19 nhập học
09/08/2021 Quyết định về việc khen thưởng đối với sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi khóa học 2017-2021
22/07/2021 Quyết định v/v cử sinh viên Kiều Phương Thảo tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Valladolid, Tây Ban Nha năm 2022.
22/07/2021 Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 15 hệ đại học chính quy, khóa học 2017-2020
22/07/2021 Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 15 hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2020 - 2021
12/07/2021 Thông báo V/v góp ý ban hành Quy định xét, cấp học bổng KKHT cho sinh viên hệ chính quy.
06/07/2021 Thông báo v/v lập danh sách đối tượng tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.
02/07/2021 Thông báo V/v cấp thẻ BHYT HSSV khi bị giảm thẻ đối tượng khác
01/07/2021 Quyết định v/v thành lập Ban khảo sát tình hình việc làm của sinh viên K14 tốt nghiệp năm 2020.
30/06/2021 Thông báo v/v tổ chức thi lại, học lại môn học GDQP và AN
30/06/2021 Quyết định ban hành Quy định về văn hóa học đường và quy tắc ứng xử của sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
05/06/2021 Thông báo V/v góp ý về dự thảo Quy định văn hóa học đường và quy tắc ứng xử của sinh viên
28/05/2021 Thông báo v/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên khóa 15
26/05/2021 Thông báo V/v triển khai nội dung sinh hoạt chính trị cuối khóa cho sinh viên K15 hệ chính quy năm 2021
26/05/2021 Thông báo v/v tạm dừng xuống trường do dịch bệnh Covid-19