Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
11/09/2021 Thông báo v/v họp xét kỷ luật sinh viên vi phạm quy định Công tác HSSV học kỳ II năm học 2020-2021.
08/09/2021 Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2021 đối với sinh viên hệ chính quy.
01/09/2021 Thông báo v/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên khóa 16,17,18
31/08/2021 Quyết định Ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên đại học hệ chính quy
30/08/2021 Thông báo v/v cử cán bộ tham gia công tác Trợ lý công tác học sinh sinh viên năm học 2021-2022
27/08/2021 Thông báo v/v hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp học kỳ I, năm học 2021-2022
24/08/2021 Thông báo v/v cử cán bộ tham gia công tác giáo viên chủ nhiệm năm học 2021-2022
23/08/2021 Quyết định v/v bổ sung danh sách Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc đón tiếp sinh viên Khóa 19 nhập học
21/08/2021 Thông báo v/v cử cán bộ tham gia công tác Giáo viên chủ nhiệm năm học 2021-2022
13/08/2021 Quyết định vv thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc đón tiếp sinh viên Khóa 19 nhập học
13/08/2021 Kế hoạch vv đón tiếp sinh viên K19 nhập học
09/08/2021 Quyết định về việc khen thưởng đối với sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi khóa học 2017-2021
22/07/2021 Quyết định v/v cử sinh viên Kiều Phương Thảo tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Valladolid, Tây Ban Nha năm 2022.
22/07/2021 Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 15 hệ đại học chính quy, khóa học 2017-2020
22/07/2021 Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 15 hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2020 - 2021