Phòng Công tác HSSV | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định Ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên đại học hệ chính quy 31.08.2021
2. Thông báo v/v cử cán bộ tham gia công tác Trợ lý công tác học sinh sinh viên năm học 2021-2022 30.08.2021
3. Thông báo v/v hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp học kỳ I, năm học 2021-2022 27.08.2021
4. Thông báo v/v cử cán bộ tham gia công tác giáo viên chủ nhiệm năm học 2021-2022 24.08.2021
5. Quyết định v/v bổ sung danh sách Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc đón tiếp sinh viên Khóa 19 nhập học 23.08.2021
6. Thông báo v/v cử cán bộ tham gia công tác Giáo viên chủ nhiệm năm học 2021-2022 21.08.2021
7. Quyết định vv thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc đón tiếp sinh viên Khóa 19 nhập học 13.08.2021
8. Kế hoạch vv đón tiếp sinh viên K19 nhập học 13.08.2021
9. Quyết định về việc khen thưởng đối với sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi khóa học 2017-2021 09.08.2021
10. Quyết định v/v cử sinh viên Kiều Phương Thảo tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Valladolid, Tây Ban Nha năm 2022. 22.07.2021
11. Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 15 hệ đại học chính quy, khóa học 2017-2020 22.07.2021
12. Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 15 hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2020 - 2021 22.07.2021
13. Thông báo V/v góp ý ban hành Quy định xét, cấp học bổng KKHT cho sinh viên hệ chính quy. 12.07.2021
14. Thông báo v/v lập danh sách đối tượng tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. 06.07.2021
15. Thông báo V/v cấp thẻ BHYT HSSV khi bị giảm thẻ đối tượng khác 02.07.2021
16. Quyết định v/v thành lập Ban khảo sát tình hình việc làm của sinh viên K14 tốt nghiệp năm 2020. 01.07.2021
17. Thông báo v/v tổ chức thi lại, học lại môn học GDQP và AN 30.06.2021
18. Quyết định ban hành Quy định về văn hóa học đường và quy tắc ứng xử của sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 30.06.2021
19. Thông báo V/v góp ý về dự thảo Quy định văn hóa học đường và quy tắc ứng xử của sinh viên 05.06.2021
20. Thông báo v/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên khóa 15 28.05.2021