Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
12/07/2021 Thông báo V/v góp ý ban hành Quy định xét, cấp học bổng KKHT cho sinh viên hệ chính quy.
06/07/2021 Thông báo v/v lập danh sách đối tượng tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.
02/07/2021 Thông báo V/v cấp thẻ BHYT HSSV khi bị giảm thẻ đối tượng khác
01/07/2021 Quyết định v/v thành lập Ban khảo sát tình hình việc làm của sinh viên K14 tốt nghiệp năm 2020.
30/06/2021 Thông báo v/v tổ chức thi lại, học lại môn học GDQP và AN
30/06/2021 Quyết định ban hành Quy định về văn hóa học đường và quy tắc ứng xử của sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
05/06/2021 Thông báo V/v góp ý về dự thảo Quy định văn hóa học đường và quy tắc ứng xử của sinh viên
28/05/2021 Thông báo v/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên khóa 15
26/05/2021 Thông báo V/v triển khai nội dung sinh hoạt chính trị cuối khóa cho sinh viên K15 hệ chính quy năm 2021
26/05/2021 Thông báo v/v tạm dừng xuống trường do dịch bệnh Covid-19
25/05/2021 Thông báo V/v lùi thời gian nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2021 đối với sinh viên hệ chính quy.
19/05/2021 Thông báo một số nhiệm vụ của cử tri khi tham gia bầu cử.
19/05/2021 Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 15, 16, 17 và 18 học kỳ I năm học 2020-2021
15/05/2021 Thông báo v/v kích hoạt lại các tài khoản Agribank của sinh viên đã bị tạm khóa
13/05/2021 Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 15, 16, 17, 18