Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
25/05/2021 Thông báo V/v lùi thời gian nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2021 đối với sinh viên hệ chính quy.
19/05/2021 Thông báo một số nhiệm vụ của cử tri khi tham gia bầu cử.
19/05/2021 Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 15, 16, 17 và 18 học kỳ I năm học 2020-2021
15/05/2021 Thông báo v/v kích hoạt lại các tài khoản Agribank của sinh viên đã bị tạm khóa
13/05/2021 Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 15, 16, 17, 18
13/05/2021 Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2020-2021 theo Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC cho sinh viên hệ chính quy các khóa 15,16,17,18
13/05/2021 Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2020-2021 theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP cho sinh viên hệ chính quy các khóa 15,16,17,18
13/05/2021 Quyết định v/v chi trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 15,16,17,18
10/05/2021 Thông báo v/v tiếp tục triển khai công tác bầu cử trong điều kiện học tập trực tuyến.
06/05/2021 Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 15,16,17 và 18 học kỳ I năm học 2020-2021
06/05/2021 Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2021 đối với sinh viên hệ chính quy
02/05/2021 Thông báo v/v tạm dừng xuống trường do dịch bệnh Covid-19
29/03/2021 Quyết định v/v cho sinh viên Vũ Trang Ngọc Anh chuyển khóa đào tạo
25/03/2021 Thông báo Đề nghị phối hợp trong công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
25/03/2021 Quyết định v/v đồng ý cho sinh viên Phan Thị Thu Hà được quay trở lại học tập