Thông báo v/v sinh viên nội trú lấy lại đồ gửi tại Ký túc xá

Ngày: 10/08/2022