Thông báo v/v kê khai thông tin để tiêm vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 cho sinh viên các khóa 16,17,18 và 19.

Ngày: 28/10/2021