V/v ký cam kết không chế tạo, sản xuất mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Ngày: 24/01/2024