Kế hoạch vv tổ chức Tuần sinh hoạt công dân và khám sức khỏe cuối khóa cho sinh viên chính quy K18 năm học 2023-2024

Ngày: 02/05/2024